Diakonia Liturgiczna

Witamy w Diakonii Liturgicznej

chrystus sluga„Gdy Kościół sprawuje Eucharystię, pamiątkę śmierci i zmartwychwstania swojego Pana, to centralne wydarzenie zbawienia staje się rzeczywiście obecne i «dokonuje się dzieło naszego Odkupienia». Ofiara ta ma do tego stopnia decydujące znaczenie dla zbawienia rodzaju ludzkiego, że Jezus złożył ją i wrócił do Ojca, dopiero wtedy, gdy zostawił nam środek umożliwiający uczestnictwo w niej, tak jakbyśmy byli w niej obecni. W ten sposób każdy wierny może w niej uczestniczyć i korzystać z jej niewyczerpanych owoców” (Jan Paweł II: Encyklika o Eucharystii, 11).

Ks. Franciszek Blachnicki, Założyciel Ruchu Światło-Życie, pierwsze rekolekcje organizował dla chłopców ze służby liturgicznej.

Wypełniając zalecenie naszego Założyciela, pragniemy pogłębiać wiedzę na temat liturgii, tak aby stawała się ona centrum życia wszystkich członków Ruchu Światło-Życie, a przez uczestnictwo w diakonii zdobywać informację o funkcjach i znaczeniu poszczególnych czynności liturgicznych.

Zapraszamy na nasze spotkania Diecezjalnej Diakonii Liturgicznej, o których będziemy na bieżąco informować.

Niech nie zabraknie przedstawicieli ze wszystkich rejonów, zaczerpnijmy jak najwięcej ze Skarbu jaki pozostawił nam Jezus Chrystus.

załączeniu można zapoznać się z prezentacją dotyczącą postaw i gestów w czasie Mszy świętej.

Wielkie antyfony

Siedem dni poprzedzających Boże Narodzenie jest szczególnym czasem, w którym Kościół przyzywa Chrystusa. Czyni to słowami starożytnych Wielkich Antyfon. Od 17 grudnia z antyfonami tymi spotykamy się codziennie w liturgii. Nazywane są one także „O” antyfonami. Więcej

Pomoce dla posługujących

Znajdziesz tutaj różnego rodzaju pomoce – m.in. do przygotowania komentarzy (czyli po co, kiedy i jak?), pomoce do Triduum itp.

Komentarz liturgiczny – zasady ogólne – tutaj
Komentator – tutaj
Pomoce Centralnej Diakonii Liturgicznej – tutaj
Szkoła czytania dla lektora – tutaj

Triduum Paschalne online – tutaj
Triduum Paschalne – Wieczernik – tutaj

Komentarze, modlitwa wiernych… – tutaj