wtorek, 20 Sierpień 2019

Diakonia Modlitwy

„Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch” - pisał święty Paweł, dlatego w duchu jedności z każdym człowiekiem, czy to oazowiczem, katolikiem, chrześcijaninem czy nieochrzczonym, wspieramy swoją modlitwą wszystkich, którzy tego potrzebują.

Odpowiedzialni za Diakonię Modlitwy

Moderator:
ks. Artur Grzywaczewski

Odpowiedzialna:
Anna Kazańska
tel. 504 349 085
e-mail: akazanska@gmail.com

Czym jest Diakonia Modlitwy

Jesteśmy jedną z podstawowych diakonii Ruchu Światło-Życie, ponieważ modlitwa jest podstawową „formą” życia chrześcijańskiego. Jest „oddechem” życia wiary, bez którego ono zamiera.

Stanowimy grupę ludzi w różnym wieku, którzy odkryli w sobie szczególne wezwanie do modlitwy. „Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch” – pisał święty Paweł, dlatego w duchu jedności z każdym człowiekiem, czy to oazowiczem, katolikiem, chrześcijaninem czy nieochrzczonym wspieramy swoją modlitwą wszystkich, którzy tego potrzebują. Każdy może do nas napisać, zadzwonić czy przyjść i poprosić o modlitwę. Obejmujemy modlitewną pamięcią nie tylko cały Ruch i wszystkie jego dzieła ale też wszystkie potrzeby Kościoła. Jeśli jest taka potrzeba, posługujemy modlitwą wstawienniczą.

Poprzez formację staramy się rozwijać powierzony nam charyzmat. Spotykamy się co miesiąc, aby wspólnie uczestniczyć w Eucharystii, ubogacać się wzajemnie doświadczeniem ale też zdobywać wiedzę na wybrany temat, który w każdym roku jest inny. W tym roku chcemy wrócić do podstaw i przyjrzeć się na nowo modlitwie: czym jest, jakie są jej formy, jak rozwijać w sobie ducha modlitwy, jak radzić sobie w trudnościach z modlitwą itp.

Spotkania odbywają się w środy, zwykle na Sławinku (ul. ks. Wojciecha Danielskiego), ale od tego roku niektóre będą odbywać się w nowym Centrum Ruchu, przy ulicy Skierki 12. Terminy i miejsce poszczególnych spotkań będą umieszczane na stronie Oazy i Diakonii Modlitwy.

Zapraszamy wszystkich, którzy pragnąć służyć Kościołowi poprzez modlitwę albo potrzebują modlitwy.

ks. Artur Grzywaczewski
Anna Kazańska

Aktualności Diakonii Modlitwy