1 procent

1proc 

Zwracamy się z prośbą do małżonków DK a także ich znajomych i przyjaciół o przekazanie 1% podatku za rok 2014 na rzecz Fundacji Światło-Życie ze szczególnym wskazaniem Ośrodków w Lublinie.

W bieżącym roku możemy określić w PIT szczegółowy cel wykorzystania naszego 1%.

Dlatego prosimy o rozważenie umieszczenia w tej rubryce następującego wpisu:
"Ośrodek Lublin" lub "Archiwum Lublin".
W odpowiednim polu zeznania podatkowego należy także wpisać numer KRS Fundacji "Światło-Życie": KRS 0000071891.

Urzędy Skarbowe będą dokonywać wpłat na wskazane konto Fundacji w Katowicach skąd darowizna zostanie przekazana ma konto Ośrodka ODWAGA w Lublinie lub na konto Archiwum Ruchu na Sławinku.