Diakonie


diakonia4

 

Spośród dziesięciu charyzmatów Ruchu Światło-Życie, Ksiądz Franciszek Blachnicki uważał go za najbardziej szczególny charyzmat diakonii czyli służby. Ten, kto żyje charyzmatem Światło-Życie przyjmuje postawę służby na wzór Chrystusa Sługi, który przyszedł, aby służyć w całkowitym oddaniu Ojcu i człowiekowi.

Po przebyciu formacji podstawowej członkowie Ruchu Światło-Życie wchodzą na drogę formacji diakonijnej. Chodzi tu o formację diakonijną ciągłą, a nie tylko o podjęcie diakonii jako służebnego czynu. Służba powinna bowiem wypływać z głębokiego zakorzenienia w Bożej Miłości, słuchania Słowa Bożego, nawracania się oraz nieustannego poszukiwania woli Bożej.

Mamy nadzieję, że zapoznanie się z informacjami o diakoniach Ruchu Światło-Życie w Archidiecezji Lubelskiej będzie początkiem do rozpoznania daru, którym będziesz mógł i chciał służyć innym i budować wspólnotę Kościoła.

Przedstawiciele z każdej diakonii są otwarci na rozmowe i współpracę. Niech odnalezienie miejsca w konkretnej diakonii będzie realizowaniem słów ks.Franciszka Blachnickiego o przyjęciu postawy "posiadania siebie w dawaniu siebie".