Zadania diakonii ewangelizacji

Zadania stojące przed posługującymi w tej diakonii są następujące:

Czytaj więcej...

Kto może posługiwać w diakonii?

Obowiązuje tu najpierw zasada: nemo dat, quod non habet – nikt nie może dać tego, czego nie posiada!

Czytaj więcej...

Świadectwo Agnieszki i Krzysztofa

W dniach 8-11 marca 2012 uczestniczyliśmy w Oazie Rekolekcyjnej Animatorów Ewangelizacji (ORAE) w Księżomierzy. Był to dla nas wyjątkowy czas, czas Bożej łaski – jak powiedział podczas pierwszej Eucharystii ks. Sławek, zaproszony do poprowadzenia rekolekcji.

Czytaj więcej...

Co to jest ewangelizacja?

Słowo „ewangelizacja” pochodzi od słów ewangelia, ewangelizować. Wyraz „ewangelia” pochodzi z greckiego eu-angelion, który znaczy „dobra/radosna nowina lub wieść, zwiastowanie”. 

Czytaj więcej...

Spotkanie diakonii ewangelizacji

A na pierwszy dzień wiosny proponujemy... spotkanie diecezjalnej diakonii ewangelizacji! Zapraszamy: 21 marca, godz. 19:00 przy kościele Świętego Ducha :) Kolejne spotkania, w każdy trzeci poniedziałek miesiąca ;-)

Świadectwo Marty

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Od pewnego czasu chodziła za mną myśl, że jako osoba wierząca jestem odpowiedzialna nie tylko za swoje zbawienie, ale również za zbawienie innych osób, a poznanej Prawdy nie mogę zatrzymać dla siebie. 

Czytaj więcej...