Spotkanie Diakonii Miłosierdzia

Serdecznie zapraszamy na piątkowe spotkanie Diakonii Miłosierdzia, 23 listopada. Tym razem jesteśmy zaproszeni przez Moderatora Diecezjalnego Ks. Jurka Krawczyka do nowego Centrum Ruchu przy parafii bł. Piotra Jerzego Frassatiego (ul. Skierki 12 – LSM) . Rozpoczynamy Eucharystią o godzinie 18.00. Przesyłamy link do do materiałów na nasze najbliższe spotkanie  - tutaj.
Z pamięcią w modlitwie 
A.D. Sawiccy