Komunikat Moderatora Generalnego nr 2 - 2015/2016

Zachęcamy do zapoznania się z Listem Jedności - Komunikatem nr 2 Moderatora Generalnego Ruchu Światło-Życie na rok formacyjny 2015/2016 - kliknij tutaj oraz statystykami OŻK 2015 - tutaj

O Diakonii Jedności

"Celem diakonii jest budowanie jedności w Duchu Świętym. Jedność wyznacza cel wszelkiej diakoni Ruchu. Cel ten "stawia" wszystkich w relacji diakonijnej, służebnej. Jeżeli wszyscy przyjmują postawę diakonii, służby w odniesieniu do planu Ojca, objawionego i realizowanego przez Syna wtedy może powstać jedność w Duchu".
Ks. F. Blachnicki

Zadania Diakonii Jedności:
Pierwszym i podstawowym zadaniem Diakonii Jedności Ruchu Światło-Życie jest diakonia na rzecz jego samego - dla jego rozwoju wewnętrznego i zewnętrznego, dla realizacji programu formacyjnego, formowanie diakonii, dla jego jedności. Diakonia Jedności zajmuje w Ruchu pozycję centralną wśród innych diakonii, tzn. koordynuje i inspiruje działalność wszystkich diakonii. Stoi ona jakby w jednym rzędzie z innymi diakoniami, ale zarazem jako ogniwo centralne zespalające wszystko. Centralna pozycja Diakonii Jedności i jej szczególne zadanie w Ruchu wyraża się w tym , że posiada ona kilka diakonii pomocniczych, stanowiących jej podporządkowane organa. Są to: Diakonia Moderacji; Diakonia Formacji Diakonii; Diakonia Świadectwa; Diakonia Słowa; Diakonia Środków Przekazu; Diakonia Środków Materialnych.

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie” celem całej Diakonii jest służba w Ruchu Światło-Życie , aby zachowując jedność i tożsamość mógł służyć swoim charyzmatem budowaniu Kościoła i pełnieniu jego misji w świecie współczesnym. (§4 Statutu) Natomiast zadaniem Diakonii Jedności jest kolegialne wspomaganie Moderatora (Generalnego, Diecezjalnego, Rejonowego) w kierowaniu Ruchem jako całością (w Polsce i za jej granicami, w diecezji, w rejonie), troska o jedność Ruchu oraz o wierność jego charyzmatowi założycielskiemu. (por. §11 Statutu)

Diakonia Jedności kilka razy w roku wydaje komunikaty.

Terminy spotkań:
DDJ spotyka się co najmniej 4 razy w roku, w wyznaczonych wcześniej terminach. 

Zobacz: Struktura Diakoni Jedności Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Lubelskiej 2014/15