Homilia na górze Błyszcz - 16.VIII.1972

Homilia Kardynała Karola Wojtyły podczas dnia wspólnoty na górze Błyszcz (Tabor).

 

Wygłoszona podczas Mszy św. dla 25 grup oazowych tj. około 700 osób. W koncelebrze brało udział około pięćdziesięciu księży. Uczestnicy byli pod presją wiszącej nad głowami burzy.

"W Eucharystii ofiarujemy Ojcu w ofierze składanej przez Jego Syna całe stworzenie. I właśnie dlatego wyszliśmy tutaj na ten szczyt, ażeby ofiarować całe stworzenie, całą ziemię. Tak jak się modlimy we wspaniałym kantyku trzech młodzieńców, prosząc, ażeby wszystkie dzieła Pańskie błogosławiły Stwórcę: i góry, i lasy, i doliny, i rzeki, i morza, i deszcz, i chmury, i słońce, i&bnsp;księżyc, tak tutaj chcemy to wyrazić Najświętszą Ofiarą. Prosimy Pana Jezusa, Syna Przedwiecznego, ażeby przyjął od nas, przez naszą posługę całe stworzenie, zwłaszcza to, które nas tutaj otacza, i żeby ofiarował je Ojcu, a&bnsp;Ojciec aby uczynił je dla nas łaskawym.

Wśród stworzeń ofiarujemy też w Eucharystii ludzi, którzy są najdoskonalszym dziełem Stwórcy na tej ziemi. Zawsze ofiarujemy ludzi! Ten, którego ofiarę sprawujemy w&bnsp;sposób bezkrwawy, sam stał się człowiekiem po to, ażeby ludzie w Nim i przez Niego mogli stawać się żywym i wiecznym darem dla Ojca.

Ofiarujemy ludzi! Przede wszystkim tych, którzy są obecni w naszym eucharystycznym zgromadzeniu. Ale nie tylko nas, lecz oddajemy Ojcu wszystkich ludzi, wszystkie kręgi z nami zespolone, cały Kościół krakowski i tarnowski, wszystkie Kościoły, które są tutaj reprezentowane przez kapłanów i&bnsp;przez was – lektorów i kantorki. Oddajemy Ojcu wszystkie Kościoły naszej ziemi i spoza niej, bo są przecież wśród nas także goście spoza ziemi polskiej. Ofiarujemy całą ludzkość, a szczególnie wszystkich chrześcijan prosząc, ażeby ta Chrystusowa Ofiara przyczyniła się do jedności chrześcijan, do jedności Kościoła, który jest jeden w Chrystusie, ale jest podzielony w ludziach. Prosimy, ażeby i w ludziach zapanowała ta jedność Kościoła, jaka jest w Chrystusie. Takie są nasze gorące, żarliwe pragnienia i takie są nasze modlitwy przepełniające tę Ofiarę Chleba i Wina, którą mamy wspólnie na tym miejscu Ojcu przez Syna w Duchu Świętym ofiarować. Amen".

[Ks. F. Blachnicki, Godziny Taboru, Carlsberg-Lublin 1989, s. 13-14.
Pobrane z: http://ikaku.fm.interia.pl/jpprzew.html ; Irena Kucharska]