Relacja, świadectwo i zdjęcia z rekolekcji Diakonii Społecznej - styczeń 2019

W dniach 18-20 stycznia w Nałęczowie przeżywaliśmy rekolekcje tematyczne : „Bóg.Honor.Ojczyzna”. Żyjemy w czasach przerażającego rozpasania zła. Czy nie pomagamy swoją biernością? Ks. Franciszek Blachnicki poświęcił całe swoje życie dobru Ojczyzny.

 

Jan Paweł II wzywał nas Polaków do świętości i do publicznego wyznawania wiary w życiu zawodowym i społecznym. Żyjemy w czasach, gdy toczy się bitwa o Polskę – o Serce Europy. Tylko naród silny duchem jest narodem nie do pokonania! W kod genetyczny naszego narodu została wpisana Boża pedagogia - Boża Prawda: to są wartości: BÓG.HONOR.OJCZYZNA.

Rekolekcje przygotowała i prowadziła Diakonia Społeczna Archidiecezji Lubelskiej oraz Moderator diecezjalny ks. Jerzy Krawczyk.
Para prowadząca Małgorzata i Krzysztof Czachór, Ryszard Zajączkowski, Mieczysław Ryba.

Świadectwo Haliny:

Jeszcze raz dziękuję za wspólnie przeżyte rekolekcje. 
Pan Bóg bardzo się o mnie troszczy. Dał mi tą łaskę uczestniczenia w rekolekcjach Diakoni Społecznej Domowego Kościoła - "BÓG HONOR OJCZYZNA"
Wychowanie patriotyczne wyniosłam z domu rodzinnego. Od prawie siedmiu lat modlę się uczestnicząc w Krucjacie Różańcowej za Ojczyznę. Owocem rekolekcji jest uporządkowanie mojej wiedzy na tematy społeczne, odkłamanie znaczenia ważnych pojęć tj. patriotyzm, nacjonalizm, honor... Uzmysłowiłam sobie co zagraża społeczeństwu, jeśli nie dba o tradycje, osiągnięcia własnego narodu, o patriotyczne wychowanie młodzieży. Mocno w moim sercu zapadły słowa, że droga poszukiwania prawdy prowadzi przez krzyż. Wiem, że naszej Ojczyźnie potrzebna jest nie tylko nasza wytrwała modlitwa, ale i nasze działanie.
Niech Duch Święty nas prowadzi.
Halina Trukan

20190119 144925

20190120 113902

20190120 113953

Diakonia Społeczna Ruchu Światło-Życie
Archidiecezji Lubelskiej