Po sympozjum - relacja, filmiki, zdjęcia

W sobotę 21 października 2017 r. w ramach obchodów 30 rocznicy śmierci Czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego odbyło się na KUL sympozjum: "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II środowiskiem rozwoju żywego Kościoła".

Sympozjum rozpoczął ks. dr Piotr Kulbacki prof. KUL przybliżając zebranym sylwetkę ks. Blachnickiego zaznaczając m.in., że ks. Franciszek swoje osiągnięcia naukowe łączył z praktyką życia w środowisku żywego Kościoła.

rektorNastępnie przybyłych powitał Prorektor KUL ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL. Zauważył, że ks. Blachnicki rozpoczynał studnia na KUL w 14-tym roku swojego kapłaństwa co jest ewenementem, ponieważ zazwyczaj na studia kierowani są kapłani na początku swojej kapłańskiej drogi. Dzięki temu ks. Franciszek mógł wnieść w środowisko KUL swoje doświadczenie kapłańskie i duszpasterskie.

DziekanW imieniu Organizatorów zabrał głos Prodziekan Wydziału Teologii ks. dr hab. Janusz Lekan, prof. KUL. Stwierdził, że celem teologii i Ruchu Światło-Życie jest prowadzić do świętości. Dodał, że Wydział Teologii KUL kontynuuje i pielęgnuje dziedzictwo ks. Blachnickiego.

ModeratorZabierając głos, Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie, ks. dr Marek Sędek powiedział, że to sympozjum jest bardzo potrzebne, ponieważ potrzebna jest głęboka zaduma nad tym, jak teologia może inspirować do praktycznego działania w Kościele.

I sesję sympozjum zatytułowaną "Z perspektywy naszej uczelni" poprowadził ks. dr hab. Kazimierz Święs prof. KUL.

Pierwszym prelegentem był Prorektor KUL ks. dr hab. Andrzej Kiciński. Stwierdził, iż ks. Blachnicki jako katechetyk praktykował w dydaktyce metodę przeżyciową, na której przecież opiera się formacja Ruchu Światło-Życie.

biskupKs. bp dr hab. Wiesław Śmigiel prof. KUL pochylając się nad wkładem ks. Blachnickiego w posoborową myśl teologiczno-pastoralną w Polsce zauważył, że nauka z trudem przyjmowała naukę ks. Franciszka ze względu na to, że przemawiał jak Prorok czyli ktoś, kto mówi w imieniu Boga. Ksiądz biskup podkreślił, że każda praca naukowa ks. Blachnickiego to nie było tylko zaliczanie poszczególnych stopni nauki. To był autentyczny wkład w naukę i rozwój Kościoła.

drkulbackiOstatnim prelegentem tej sesji był ks. dr Piotr Kulbacki prof. KUL, który podkreślił, że ks. Blachnickiemu bardzo zależało na pięknie Liturgii, która ma być sprawowana w posłuszeństwie Kościołowi, bez żadnych udziwnień, ponieważ i Chrystus był posłuszny Bogu
Ojcu. Dodał, że Kościół to nie tylko wspólnota - to SAKRAMENT WSPÓLNOTY czyli widzialny znak wspólnoty, urzeczywistniający się w liturgii, zaś centrum życia Kościoła jest liturgiczne zgromadzenie eucharystyczne.

Zaprezentowane w I sesji referaty na pewno ukazały bogactwo myśli ks. Franciszka Blachnickiego, ale zauważono także, że jest jeszcze wiele do odczytania z myśli Założyciela Ruchu Światło-Życie.

Następnnym punktem była Eucharystia, której przewodniczył ks. bp Wiesław Śmigiel wraz z kapłanami uczestniczącymi w sympozjum. Msza święta sprawowana była z prośbą do Boga o cud za wstawiennictwem Czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.

msza

Popołudniowa sesja sympozjum zatytułowana Ruch Światło-Życie eklezjologią Vaticanum II przetłumaczoną na język praktyki (Kard. Karol Wojtyła) poświęcona była darom, które zostawił nam Czcigodny Sługa Boży Ks. Franciszek Blachnicki i które trwają w nas do dziś.

Świadectwem podzieliły się osoby, które spotkały go osobiście i te, które znają go z dzieł jakie zostawił. Te dzieła to min.: zaangażowanie świeckich w Kościele, droga formacji dojrzałych chrześcijan, rozwój i formacja małżeństw i rodzin, życie w wolności i KWC, wspólnota wzrostu dzieci i młodzieży, INMK, Unia Kapłanów Chrystusa Sługi, Wydawnictwo Światło Życie, Chrześcijańska Służba Wyzwolenia Narodów i inne dzieła, niektóre nie do końca przez nas odkryte i zrealizowane. Sympozjum zakończyło się wspólną modlitwą o beatyfikację ks. Blachnickiego.

Sympozjum towarzyszyła piękna multimedialna wystawa "WYCHOWAWCA WOLNYCH LUDZI KS. FRANCISZEK BLACHNICKI (1921-1987)"

Zobacz galerię zdjęć z sympozjum - kliknij tutaj

wystawa

 

 

Dziękujemy Małgosi Klejszmit za wsparcie i piękną pomoc w przygotowaniu relacji z drugiej, popołudniowej sesji sympozjum.

Diakonia Komunikowania Społecznego
Ruchu Swiatło-Życie

Archidiecezji Lubelskiej