III Kongregacja Diakonii Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Lubelskiej

Serdecznie zapraszam wszystkich członków Diakonii na III Kongregację Diakonii Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Lubelskiej, w dniu 28 kwietnia 2018 roku. Rozpocznie ona świętowanie 45-lecia Ruchu Światło-Życie w Archidiecezji Lubelskiej.

Ramowy program:

Ramowy program:

Caritas (Dom Nadziei, wjazd od ul. Unii Lubelskiej – Targ pod Zamkiem):

10.00 – rozpoczęcie i zawiązanie wspólnoty

10.15 – podsumowanie moderatora diecezjalnego

10.45 – Prezentacja kapłanów kandydatów na moderatora diecezjalnego

11.00 – Katecheza – Moja posługa w oparciu o temat roku „Sługa Niepokalanej” – dyskusja – „Matczyn”

12.00 – Eucharystia

13.00 – obiad

14.00 – prezentacje regulaminów, kandydatów do DDJ i moderatora diecezjalnego. Wybory

16.30 – zakończenie

Zaproszenie