Historia budowy Domu Oazowego w Matczynie

Historia budowy Domu Oazowego w Matczynie oraz przekazanie dóbr doczesnych po likwidacji Stowarzyszenia Oaza na rzecz Diakonii Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Lubelskiej.

 

W 2000 roku zostało założone stowarzyszenie „Oaza”. Poprzedziły je wieloletnie rozmowy o problemach związanych z brakiem domu rekolekcyjnego. Kiedy Państwo Żbikowscy oświadczyli, że połowę swojej działki pod Lublinem ofiarowują na budowę domu rekolekcyjnego, powstało pytanie kto formalnie ma zostać właścicielem ofiarowywanej działki, ponieważ w tamtym czasie Ruch Światło-Życie nie posiadał osobowości prawnej. Postanowiono w tym celu założyć stowarzyszenie. Podjęto prace nad statutem, którego głównym redaktorem był Tomasz Białopiotrowicz. Pierwszym prezesem stowarzyszenia został Jan Dąbrowski.

W maju 2000 roku podjęto decyzję budowy Domu Oazowego. Niestety działka Państwa Żbikowskich okazała się niezdatna do zabudowy z powodu wysokiego stanu wód gruntowych. W związku z tym skorzystano z propozycji ks. proboszcza parafii w Matczynie i za zgodą abp. Józefa Życińskiego, za 50 000 zł. zakupiono działkę sąsiadującą z tamtejszym kościołem. Kwotę na zakup gromadzono sprzedając cegiełki.

16 czerwca 2001 roku abp Józef Życiński poświęcił działkę w Matczynie i dokonał wpisu do kroniki Domu Oazowego. Prezesem stowarzyszenia w drugiej i trzeciej kadencji został Tomasz Białopiotrowicz. W tym czasie przygotowywano dokumentację projektową, aż do uzyskania pozwolenia na budowę Domu Oazowego.

Wykonano ponadto inne prace, tj. nasadzenie drzew, krzewów, projekt ogrodu, przygotowywanie i wykonanie przyłączeń energetycznych, budowę zjazdu z drogi, przygotowano Pustelnię ks. Wojciecha Danielskiego. Przez cały ten czas troszczono się o porządek na działce. Temu wszystkiemu towarzyszyła modlitwa, a także zbiórki ofiar wśród członków Ruchu Światło-Życie, a także w wielu parafiach Archidiecezji Lubelskiej. Niektóre osoby z Ruchu Światło-Życie, jeszcze teraz przekazują środki na budowę domu rekolekcyjnego.

Ponadto stowarzyszenie „Oaza” organizowało cykl konferencji i spotkań „Szczęśliwa rodzina”. Przygotowano, zbierano pieniądze i udzielano dofinasowań na rekolekcje w ramach powstałego „Funduszu Świętego Józefa”.

Od 2013 roku trwały rozmowy o możliwości likwidacji stowarzyszenia „Oaza” i przekazania dóbr na rzecz powstałego stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Lubelskiej, będącego sekcją diecezjalną Stowarzyszenia Diakonia, powołanego przez abp. Metropolitę Lubelskiego ks. Stanisława Budzika, dekretem z dnia 12 grudnia 2012 roku.

Aktem Notarialnym, dnia 6 czerwca 2017 roku, została darowana Diecezjalnej Diakonii, przez Stowarzyszenie „Oaza”, działka o nr 398/6 w miejscowości Matczyn, gm. Bełżyce. Natomiast od listopada 2017 roku, po utworzeniu dodatkowych subkont, zostały przekazane środki pieniężne od będącego w likwidacji Stowarzyszenia „Oaza”. W ramach funduszu rekolekcyjnego Świętego Józefa, kwota 21 763,50 zł, a w ramach środków zebranych na budowę Domu Oazowego, kwotę 34 537,91 zł.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wpisali się w tę historię budowy Domu Oazowego i poprzez struktury stowarzyszenia „Oaza”, robili wszystko by do tego doszło. Dziękujemy zwłaszcza tym, którzy zasiadali w zarządzie stowarzyszenia, a także ich wspierali. Dziękujemy komisji likwidacyjnej za ogrom pracy porządkującej wszystkie sprawy związane ze stowarzyszeniem i przekazaniem dóbr doczesnych Diakonii Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Lubelskiej. Dziękujemy także wszystkim, którzy modlili się i organizowali zbiórki pieniężne, a także wszystkim ofiarodawcom, troszczącym się o to dzieło.

Wasza posługa była bardzo ważna i potrzebna. Dzisiaj kiedy istnieje już Diakonia Diecezjalna, a wszystkie dobra zostały tu przekazane, pochylamy się nad pytaniem co dalej? Proponuję szeroko zakrojone rozmowy na temat w/w działki w Matczynie. Jakie ma być jej przeznaczenie oraz aktualna troska o nią, płacenie podatków, zagospodarowanie. To wszystko jest w dalszym ciągu troską całego Ruchu. Może to być miejsce spotkań, modlitwy, rekolekcji. Może trzeba rozpocząć od czegoś co sprawi, że wszyscy – pamiętając o historii tego miejsca – włączymy się na nowo w dzieło może na razie małego domu (6 – 8 pokoi, kuchni, jadalni/sali spotkań, zaplecza sanitarnego), w którym kręgi rodzin Domowego Kościoła, małe grupy oaz dorosłych, studenckich, młodzieżowych i dziecięcych, będą mogły się spotykać na rekolekcjach weekendowych w ciągu roku, a także rekolekcji dłuższych dla małych grup, itd. Może to byłoby miejsce powstania środowiska życia Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Lubelskiej.

W roku formacyjnym, pt. „Sługa Niepokalanej”, możemy zastanowić się nad naszą służbą, także w wymiarze dorobku już wypracowanego, wkładając dzisiaj modlitwę, energię, czas, siły, środki finansowe, aby dzieło zapoczątkowane prawie 20 lat temu w części wprowadzić w życie. To dzieło przez lata było żywo dyskutowane. Z niego rodziły się sytuacje problemowe, ale też widzieliśmy jak Pan Bóg działał i zaskakiwał. Dajmy się i dzisiaj zaskakiwać Panu Bogu, zbliżając się do jubileuszu 45 – lecia Ruchu Światło-Życie w Archidiecezji Lubelskiej.

Zachęcam wszystkich członków oazy do modlitwy, a także do wypowiedzenia się na ten temat. Temu ma służyć ankieta, do której Was serdecznie zachęcamy. Będzie dostępna do końca lutego 2018 roku, tak aby wnioski z niej opracować i przedstawić na III Kongregacji Diakonii Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Lubelskiej, która zbierze się w Lublinie 28 kwietnia 2018 roku.

Jeszcze raz zapraszamy do modlitwy oraz wypowiedzenia się w ankiecie.

Przygotowano i zatwierdzono podczas

Diecezjalnej Diakonii Jedności,

dnia 07 listopada 2017 roku.

Historia

Ankieta - zobacz

Wygląd działki budowlanej - zobacz