Relacja z ORD w Nałęczowie

W dniach 07-11 lutego 2018 r. w Nałęczowie w Domu Rekolekcyjnym „Na jabłuszku”, miała miejsce Oaza Rekolekcyjna Diakonii.

Przeprowadzaniem ORD w Ruchu Światło-Życie zajmuje się Diakonia Formacji Diakonii (DFD). Mieliśmy wyjątkowe szczęście, gdyż zespół prowadzący rekolekcje tworzyli: ks. Marek Sędek (Moderator Generalny RŚŻ), Barbara Bożek (pani z INMK, członkini DFD z Kopiej Górki w Krościenku) oraz Piotr Szewczak (małżonek z Warszawy, należący do DK, członek DFD).

W rekolekcjach wzięło udział 76 osób, w tym 14 dzieci, a najmłodszy „oazowicz” to 8-miesięczny Michałek. Wśród uczestników, oprócz małżeństw z Domowego Kościoła z różnych rejonów naszej archidiecezji, była także rodzina z DK z trójką dzieci z Gdańska, Magdalena Wojnar reprezentująca Oazę Dorosłych oraz dwaj kapłani: ks. Witold Gąciarz (Moderator Diecezjalny DK) i ks. Marek Sachadel (wikariusz z parafii w Nałęczowie).

Za stronę organizacyjno-gospodarczą odpowiadali Iwona i Włodek Pytlakowie, diakonię muzyczną stanowili Małgosia i Stefan Filipkowie, a diakonią wychowawczą byli Joanna i Marcin Lewczukowie.

ORD
(kliknij na zdjęcie, aby powiększyć)

Zgodnie z zamysłem Założyciela RŚŻ ks. Franciszka Blachnickiego podstawowym celem ORD jest ukazanie uczestnikom całościowej wizji i syntezy Ruchu, wezwanie do świadomej akceptacji programu i podjęcie odpowiedzialności za przekazywanie go innym. Dlatego uczestnictwo w takich rekolekcjach proponuje się osobom, które po przeżyciu formacji podstawowej pragną nadal trwać w Ruchu, przechodzą do etapu formacji permanentnej i włączają się do diakonii na rzecz wspólnot lokalnych, stosownie do swoich możliwości i darów otrzymanych od Ducha Świętego. 

Program rekolekcji był bardzo intensywny i koncentrował się wokół hasła dnia, przenikającego każdy punkt spotkań. Katechezy, praca w małych grupach, godziny odpowiedzialności, Eucharystie, homilie, różne rodzaje modlitwy – wszystko to służyło ożywieniu miłości do Chrystusa i Kościoła, budowaniu jedności i wspólnoty, rozbudzeniu na nowo postawy gorliwości w służbie. Cztery główne hasła poszczególnych dni:

Światło-Życie 
Nowy Człowiek 
Nowa Wspólnota 
Nowa Kultura

były już znane uczestnikom z przeżywania innych rekolekcji oazowych. Teraz jednak chodziło o to, aby tę wiedzę i doświadczenia zebrać, uporządkować, przemyśleć i w świetle słowa Bożego, na modlitwie i we wspólnocie rozeznawać, do czego Bóg wzywa mnie dzisiaj, gdzie jest miejsce mojej diakonii, mojej służby. 

Podczas katechez i spotkań ks. M. Sędek dokonał prezentacji RŚŻ, jego istotnych założeń, celów i metod pracy tak, jak to widział Założyciel. Przypomniał życiorys ks. Franciszka Blachnickiego w formie interesującej prezentacji multimedialnej. Podkreślał, że ks. Blachnicki był otwarty na najnowsze tendencje w nauczaniu Kościoła (Sobór Watykański II, nauczanie Jana Pawła II). Umiejętnie czerpał z doświadczeń innych ruchów (Focolare, Cursillo, Equipes Notre Dame, Communione e Liberazione), zachowując jednak odrębność własnego charyzmatu, realizowanego w RŚŻ. Był także otwarty na elementy charyzmatyczne, na działanie Ducha Świętego, ale wyraźnie zalecał trwanie w jednym ruchu, wybór i kontynuację jednej drogi formacyjnej. Założyciel mocno podkreślał też podstawowe znaczenie ewangelizacji: bez autentycznej ewangelizacji nie ma dalszej formacji. Wśród dziesięciu charyzmatów RŚŻ, ks. Blachnicki w szczególny sposób wyróżnił charyzmat jedności i diakonii. Wierzył mocno, że Ruch jest dziełem Ducha Świętego i to Duch Święty czuwa nad jednością wszystkich jego gałęzi. Kto naprawdę chce żyć charyzmatem Światło-Życie, będzie każdego dnia przyjmować postawę służby na wzór Chrystusa Sługi i Maryi, Niepokalanej Matki Kościoła.

W swoich refleksjach na temat Ruchu ks. Moderator Sędek zwracał uwagę na wierność charyzmatom, wierność, która nie może polegać tylko na wspominaniu przeżytych rekolekcji, na opowiadaniu oazowych przygód, na „przenoszeniu popiołu”, ale na „rozpalaniu ognia wiary, ewangelizacji i radosnej służby”.

Namacalnym dowodem takiego podejścia była wizualizacja planu rozbudowy i zagospodarowania centrum RŚŻ na Kopiej Górce. Niektóre elementy tej rozbudowy mają być dostępne dla uczestników oaz i turystów odwiedzających Krościenko już pod koniec czerwca 2018 roku!

Godziny odpowiedzialności i wieczorne spotkania modlitewne prowadzone przez Basię Bożek i Piotra Szewczaka były znakomitym dopełnieniem treści, przedstawianych przez ks. Moderatora. Ożywione rozmowy na tematy Ruchu: pytania i wątpliwości, dzielenie się doświadczeniami i problemami, dyskusje prowadzone podczas posiłków i w czasie wolnym (w nowo otwartej w domu rekolekcyjnym kawiarence), świadczyły o tym, że uczestnicy uważnie słuchali tego, co mówi Bóg, poddawali się działaniu Ducha Świętego i otwierali serca na Jego prowadzenie.

Wypowiedzi z godziny świadectw potwierdziły, że całościowa, syntetyczna prezentacja RŚŻ na ORD, podjęta w aspekcie jedności i diakonii, będzie dla wielu pomocna przy rozeznawaniu odpowiedniego miejsca diakonii w Ruchu i przyjmowaniu odpowiedzialności.

Szczególnym owocem rekolekcji ORD jest decyzja o wstąpieniu kilkunastu osób do Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie”.

Elżbieta i Witold Kowalczykowie