Tanzania: kolejni formujący się oazowicze

Tanzania2018 14W minione wakacje posługiwałam na rekolekcjach oazowych w Afryce. Mój wyjazd, przygotowania, szczepienia i posługa w znacznej części były możliwe dzięki wsparciu modlitewnemu i finansowemu oazowiczów z naszej diecezji.

Chcę Was zapewnić, że każdego dnia naszych rekolekcji modliliśmy się w intencji wszystkich ofiarodawców, dzięki którym organizacja rekolekcji była możliwa. Wszyscy animatorzy i afrykańscy oazowicze są Wam ogromnie wdzięczni!

Bardzo chcę podzielić się z Wami poniższą relacją z tego wyjazdu.

Diakonia Misyjna Ruchu Światło-Życie zakończyła rekolekcje Oazy Nowego Życia I i II stopnia w Kibosho w Tanzanii. Na zboczu Kilimandżaro formowało się 40 osób. Większość z nich to studenci Katolickiego Uniwersytetu Mwenge, gdzie działa wspólnota oazowa.

Rekolekcje prowadzone były przez animatorów z kilku polskich diecezji zebranych przez Diakonię Misyjną Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej. Dwie grupy - I i II stopnia przeżywały wakacyjną oazę zgodnie z założeniami Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Uczestnicy, którzy byli na rekolekcjach Ruchu po raz pierwszy utrwalali chrześcijański kerygmat, uczyli się form indywidualnej i wspólnotowej modlitwy. Ci, którzy uczestniczyli w rekolekcjach II stopnia formowali się wcześniej w ciągu roku dzięki obecności polskiej misjonarki – Jolanty Kazak.

Po raz pierwszy zetknęłam się z Oazą w 2016 roku, kiedy znajomi mojej rodziny opowiadali o swoich doświadczeniach rekolekcyjnych. Wkrótce po tym do naszej parafii przyjechał animator Ruchu Światło-Życie, żeby opowiedzieć o elementach możliwej formacji. Już wtedy zauważyłam, że z jednej strony ta duchowość jest tak odmienna od naszej afrykańskiej, a z drugiej tak bardzo ją uzupełnia – wspomina Daisy, uczestniczka II stopnia ONŻ.

Jak sama opisuje, wyjazd na I stopień ONŻ w 2017 roku był bardzo dobrą decyzją.

Piętnastodniowe rekolekcje oparte na tajemnicach różańca dotyczyły przede wszystkim poznawania Jezusa i uświadomienia sobie konieczności przyjęcia Go jako osobistego Pana i Zbawiciela. To odmieniło moje życie. Zdecydowałam się iść drogą dalszej osobistej formacji i dlatego dziś jestem na II stopniu – mówi Daisy.

Uczestniczka dziesięcioosobowej grupy II stopnia cieszy się, że wraz z rówieśnikami może studiować Księgę Wyjścia, tajemnicę swojego exodusu, pokonywania wewnętrznej niewoli, modlić się i zawierać nowe znajomości, a przy tym poznawać polską kulturę i wiarę. Podczas świadectw na zakończenie rekolekcji I stopnia uczestnicy wspominali takie punkty dnia jak szkoły modlitwy, wieczorki pogodne czy codzienne elementy życia wspólnotowego.

Mocno dotknęło mnie spotkanie o modlitwie Ojcze nasz. Dotarło do mnie, że mówiąc jej słowa i ja muszę wybaczyć. Zobaczyłem, że przeszłość nie ma mieć takiego wpływu na moja przyszłość. Wtedy siła przebaczenia przyszła od Jezusa. Teraz mogę prawdziwie wieść życie w Chrystusie i kochać moich bliźnich – wspomina 27-letni Steve.

Dla animatorów diakonii cenna była obecność tanzańskich kapłanów. Ks. Henry Kachalewa wspierał uczestników II stopnia, a ks. Denis Ngumba - I stopnia. Dzięki ich posłudze Ruch Światło-Życie mógł jeszcze lepiej przystosować się do afrykańskich zwyczajów i rytu liturgicznego. Formacja kapłanów daje także nadzieję na utworzenie kolejnych wspólnot oazowych w Tanzanii.

Rekolekcje w Wyższym Seminarium Duchownym w Kibosho trwały 15 dni i opierały się na takich samych jak w Polsce tematach odpowiednich do danego stopnia. Animatorzy po powrocie do Polski organizować będą spotkania, prelekcje i pokaz zdjęć, by dzielić się doświadczeniem oraz zbierać dalsze fundusze na podejmowaną w Afryce pomoc charytatywną.

Rekolekcje Ruchu Światło-Życie prowadzone przez Diakonię Misyjną w Tanzanii odbywają się od 2017 roku. Wcześniej tanzańska młodzież miała możliwość wakacyjnej formacji w Kenii.

Za wszelkie doświadczenia z Afryki – Bogu niech będą dzięki!

Zapraszam do obejrzenia zdjęć - tutaj.
Agnieszka Zybała