Jednym z zadań Diakonii Życia jest zachęcanie do podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. W tym artykule chcemy Was zachęcić do szczególnej formy adopcji, poprzez użycie interaktywnej aplikacji „Adoptuj Życie”.

Jak zacząć? Nic prostszego, wystarczy ściągnąć „Adoptuj Życie” jak każdą inną aplikację w sklepie Google Play. Obecna wersja działa w systemie Android. W przyszłości być może będzie także dostępna dla użytkowników posiadających inne oprogramowania. 

Przypomnijmy, że Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego to modlitwa za nienarodzone dziecko, którą podejmujemy składając przyrzeczenie i zobowiązując się do odmawiania codziennie: dziesiątki różańca i specjalnej modlitwy. Każda Duchowa Adopcja trwa przez 9 miesięcy.  Rozpoczęta ona może być w każdym momencie roku kalendarzowego, chociaż  najczęściej okazją do jej podjęcia są różne Święta Maryjne. Mówimy o  niej „duchowa”, dlatego, że bierzemy w opiekę konkretne wybrane dziecko, chcemy stać się duchowym rodzicem tego dziecka po to, żeby mogło się narodzić.

Dlaczego warto modlić się wraz z aplikacją „Adoptuj Życie”

Jest ona pewnego rodzaju mobilnym asystentem, który codziennie przypomina ( powiadomienie w telefonie) o modlitwie, wzmacnia więź między modlącym się Duchowym Rodzicem, a dzieckiem, a także w prosty sposób poszerza świadomość społeczną o rozwoju człowieka przed jego narodzeniem.

„Duchowy Rodzic”, dzięki aplikacji, ma dostęp do zdjęć USG, może posłuchać bicia serca dziecka i wczytać się w codzienne przesłanie malucha, który z radością opowiada o swoim świecie. Są tam zamieszczone również  propozycje Rozważań Tajemnic Różańcowych na każdy dzień. Wszystko to sprawia, że modlącemu jest łatwiej wytrwać w 9-miesięcznym przyrzeczeniu, czyni to również z większą świadomością i zaangażowaniem. W pracach nad aplikacją pracował zespół profesjonalistów oraz mamy z całej Polski, które użyczyły autentycznych zdjęć USG.

Twórcą aplikacji jest Fundacja Małych Stópek, która powstała w 2012 roku, aby sformalizować realizowane od wielu lat działania zmierzające do ochrony każdego nienarodzonego dziecka, bez względu na warunki i okoliczności w jakich się poczęło. Ich misją jest również promocja odpowiedzialnego rodzicielstwa, kształtowanie świadomości społecznej dotyczącej wartości ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Inspiracją i fundamentem dla działalności fundacji jest treść encykliki św. Papieża Jana Pawła II „Evangelium vitae”. Więcej informacji na temat Fundacji pod adresem: http://www.dlazycia.info

Serdecznie zachęcamy do włączania się w Dzieło Duchowej Adopcji!

Karolina Garbacz
tel. 509 733 164