Pomimo fizycznej rozłąki i niemożliwości brania udziału w Eucharystii w naszych kościołach, my możemy być razem. Zapraszam do wspólnej modlitwy przez transmisje z parafii pw. bł. Piotra Jerzego Frassati, gdzie w każdy wtorek o godz. 18.00 oprawiam Mszę świętą w intencji Ruchu, a więc nas wszystkich.

Także w niedzielę możemy brać wspólnie udział w modlitwie, 29.03 zapraszam szczególnie na godz. 10.00.

Jak połączyć się z parafią? Najprościej zrobić to przez Facebooka parafii, gdzie mamy bezpośrednią transmisję. Jeśli ktoś nie korzysta z tego rodzaju mediów, również bez logowania się można wziąć udział w transmisji. Wystarczy znaleźć na naszej oazowej stronie diecezjalnej okienko „Oaza na Facebooku” i tam włączyć przekaz, potem zaś można go powiększyć naciskając na „F” w dolnym, prawym rogu.

Z pamięcią w modlitwie,
ks. Jerzy Krawczyk