Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania.
Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki
i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.

Łk 2, 6-7

Drodzy Oazowicze!

Kiedy kolejny raz zasiądziemy do wigilijnego stołu
i będziemy cieszyć się obecnością bliskich
i radością Narodzenia Chrystusa zaprośmy Go do naszej wspólnoty.
On przychodzi każdego dnia jak przed dwoma tysiącami lat
w przybyszu, ubogim i samotnym.
Niech nasze serce stanie się przestrzenią Jego narodzenia,
a tradycyjnie puste nakrycie niech zostanie zajęte przez tego,
kogo Bóg postawi nam na drodze.

Tego wieczora w łączności z wszystkimi Oazowiczami naszej Archidiecezji życzymy:

Prostoty betlejemskiej stajni;
Ufności Maryi i Józefa;
Radości chórów Anielskich;
Otwartego serca Pasterzy;
Odwagi Mędrców ze Wschodu.

ks. Jerzy Krawczyk
Moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Lubelskiej

ks. Marek Sawicki
Moderator diecezjalny Domowego Kościoła Archidiecezji Lubelskiej

Renata i Józef Nowakowie
Para diecezjalna
Domowego Kościoła Archidiecezji Lubelskiej