Relacja z rozpoczęcia roku pracy Domowego Kościoła Archidiecezji Lubelskiej 2021/2022

W sobotę, 4 września 2021 r. w parafii św. Jana Pawła II w Lublinie Domowy Kościół – gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życia rozpoczął kolejny rok pracy formacyjnej. Wydarzenie odbywało się w godz. 9.00-14.00.

W spotkaniu i Eucharystii uczestniczyli Ks. Marek Sawicki – moderator diecezjalny DK, Renata i Józef Nowakowie – para diecezjalna DK, pary rejonowe kontynuujące posługę, kończące ją lub rozpoczynające. Na spotkaniu byli obecni również odpowiedzialni niektórych diakonii Ruchu Światło-Życie – Katarzyna i Kazimierz Kraczoniowie (diakonia muzyczna), Karolina i Paweł Garbaczowie (diakonia życia), Iwona i Jacek Wolscy (diakonia miłosierdzia) Janusz Mazur (diakonia liturgiczna), Janusz Krzych (diakonia rekolekcyjna), Joanna i Marcin Lewczukowie (diakonia wychowawcza DK). Ponadto obecne były nowo powołane pary odpowiedzialne za diakonię słowa – Ewa i Mariusz Wasiluk oraz skarbnicy diecezjalni DK (zgodnie ze zaktualizowanymi  Zasadami DK – rozdział V. Struktura Domowego Kościoła 37, b, zatwierdzonymi przez Konferencję Episkopatu Polski 11 czerwca 2021 r.) – Monika i Robert Winiarczykowie. 

W spotkaniu uczestniczył również moderator diecezjalny Ruchu – ks. Jerzy Krawczyk, który przybliżył zebranym ideę oraz postęp prac w domu oazowym naszej Archidiecezji w Zalesiu, koło Bełżyc. Zachęcił do wspierania tego dzieła przez modlitwę, post, konkretną pracę czy wykupienie cegiełki. 

Para diecezjalna przekazała również wyrazy więzi duchowej z Moniką Wiatrowską i paniami z INMK na Sławinku w Lublinie. Przypomniano o harmonogramie odwiedzin domów i kaplicy na Sławinku przez rejony, możliwości spotkań z Paniami z INMK, w trwającym ciągle roku 100-lecia urodzin naszego Założyciela, i w kolejnych latach.

Spotkanie rozpoczęło się od zapalenia świecy, wspólnej modlitwy do Ducha Świętego oraz przedstawienia się uczestników spotkania. Następnie ks. Marek Sawicki wygłosił konferencję wprowadzającą do pracy formacyjnej, odwołując się do znaczenia trzech słów „Prawda, Krzyż, Wyzwolenie”, zawartych w temacie roku.  Nasz moderator DK pytał: co dla nas chrześcijan jest prawdą? I mówił: objawił nam się Bóg, który nie tylko mówi prawdę, ale sam jest prawdą. Jezus jest prawdą. „Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu” (J 18,37) – Piłatowi te słowa się podobały – był cynikiem i stoikiem, jakaś uczciwość jednak go cechowała. Dzisiaj wielu mówi: „nie ma prawdy”. Są półprawdy, prawdy subiektywne. Dlatego potrzebne jest na nowo przyjmowanie prawdy o człowieku. Kerygmat jest prawdą o człowieku. Krzyż jest drogą do prawdy. Wierność Chrystusowi, który jest prawdą nie jest łatwa. Krzyż przygniata, ale to wysiłek błogosławiony. Mamy miłością otaczać tych, którzy nie mają łaski prawdy. Albo jej nie mieli, albo zaprzepaścili. Nie przejmujmy się porażkami. Napominaj brata, bo może się nawrócić. Może też z twojego napomnienia nie skorzystać, ale ty ocalisz swoje życie – jak mówili prorocy. Mamy zasiewać ziarno, choć nie wiemy kiedy ono zakiełkuje. Prawdziwe wyzwolenie jest możliwe tylko dzięki Jezusowi i dziełu Jego zbawienia. W wyzwoleniu chodzi o wolność. Zobowiązania to nie są tylko nakazy. Ich przestrzeganie jest dla nas szansą. Zachowaj zasady, a zasady zachowają ciebie. Człowiek wolny to ten, który poznaje prawdę i tej prawdzie się podporządkowuje. Człowiek wolny widzi w drugim człowieku osobę, szanuje ją. Człowiek wolny nie będzie bał się mówić prawdy. Prawdę należy mówić łagodnie, ale konkretnie. Ks. Marek zachęcał do szerszego zapoznania się z tematem roku, chociażby przez lekturę książki autorstwa ks. Franciszka Blachnickiego „Prawda, Krzyż, Wyzwolenie” (wydanie 2017 r.  będące reprintem z 1985 roku, Wydawnictwo Światło-Życie). 

W dalszej części spotkania obecne pary odpowiedzialne za diakonie przekazały ważne ogłoszenia, zachęciły do włączania się do diakonii, zwłaszcza małżonków po przeżyciu formacji podstawowej. Pierwszą część spotkania zakończyliśmy przez wyrażenie wdzięczności parom rejonowym za trzyletnią posługę. Za zaangażowane serce, sprawną komunikację, służenie talentami muzycznymi, informatycznymi, modlitwę i wiele, wiele więcej dziękujemy: Ani i Markowi Kopackim (R. ŚW. ANDRZEJA BOBOLI II), Elizie i Łukaszowi Szypulskim (R. NMP MATKI KOŚCIOŁA), Bożenie i Stanisławowi Świderskim (R. BŁ. KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI), Ewie i Jackowi Reszkom (R. SŁUGI BOŻEGO KS. FRANCISZKA BLACHNICKIEGO II), Beacie i Pawłowi Pasikowskim (R. ŚWIĘTEJ ANNY). Słowa podziękowania kierujemy w stronę Magdy i Jacka Orłów z diakonii słowa, którzy posługiwali z oddaniem i radością. Pan Bóg widział ich gorliwą pracę i zostali wybrani parą rejonową… 

Podczas Eucharystii sprawowanej przez ks. Marka i ks. Jerzego modliliśmy się w intencji par rejonowych, które zakończyły posługę, kontynuują ją lub rozpoczynają – o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w życiu małżeńskim, rodzinnym oraz służbie Bogu i Kościołowi w nowym roku formacyjnym, a także za rodziny Domowego Kościoła, które doświadczają różnych trudności duchowych i cierpień związanych z chorobą – o Boże miłosierdzie i łaskę wzrastania w miłości.

Po Eucharystii pary rejonowe pełniące posługę odebrały świece i otrzymały kapłańskie błogosławieństwo.  W gronie kręgu diecezjalnego, w rejonach witamy nowe pary odpowiedzialne: Elę i Zdzisia Oharów (REJON P.W. ŚW. ANDRZEJA BOBOLI II), Magdę i Jacka Orłów (REJON P.W. NMP MATKI KOŚCIOŁA), Dorotę i Adama Oszustów (REJON P.W. BŁ. KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI), Agnieszkę i Szymona Żmindów (REJON P.W. SŁUGI BOŻEGO KS. FRANCISZKA BLACHNICKIEGO II), Ewę i Wojtka Bielawskich (REJON P.W. ŚWIĘTEJ ANNY). 

Dop. red.: Zdjęcia i aktualne dane nowych par rejonowych dostępne są w zakładce https://lublin.oaza.pl/domowy-kosciol/odpowiedzialni-domowego-kosciola/

Pary rejonowe 2021/2022

Para diecezjalna przekazała również informacje dotyczące rekolekcji formacyjnych w roku 2020/2021, wskazała możliwe nowe ośrodki rekolekcyjne w następnym roku, przypomniała informacje o odpowiedzialności finansowej w DK, zadaniach wszystkich par odpowiedzialnych, par rejonowych.

Wszystkich otaczamy modlitwą, Katarzynę i Pawła Maciejewskich – parę krajową kończącą posługę i ks. Krzysztofa Łapińskiego – moderatora krajowego DK kończącego posługę, a także nową parę krajową Małgosię i Tomka Kasprowiczów (wybór dokonany na spotkaniu ogólnopolskim DK w dniu 11 września 2021 r., w Częstochowie), nasze pary rejonowe, animatorskie, małżonków i rodziny w kręgach, kapłanów posługujących w Ruchu, panie z INMK, a także dzieci i młodzież, studentów i dorosłych.  

Małżonków zachęcamy do zapoznania się z Zasadami Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie zatwierdzonymi przez Konferencję Episkopatu Polski 11 czerwca 2021 r., akceptowania ich i bycia im wiernym. „Niech one mobilizują nas do wchodzenia coraz głębiej w formację ukazującą piękną drogę do świętości, której źródłem jest sakrament małżeństwa” (List kręgu centralnego DK na rok formacyjny 2021/2022 z 14 sierpnia 2021 r.).

Renata i Józef Nowakowie
Para diecezjalna Domowego Kościoła 
Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Lubelskiej

Ps. Dziękujemy Erwinowi Staroście za dokumentację fotograficzną wydarzenia, Kasi i Kazikowi za posługę muzyczną, ks. Markowi za gościnę w parafii św. Jana Pawła II.