Diakonia Modlitwy rozpoczęła rok formacyjny od rekolekcji, które odbyły się w Nałęczowie w dniach 27.09 – 29.09.2019 r. Rekolekcje w formie sesji lectio divina dla początkujących „ŻYĆ EWANGELIĄ” poprowadził ks. Marek Gontarz – dyrektor Domu Rekolekcyjnego w Nałęczowie.

Nauki, konferencje oraz czas wypełniony modlitwą, pomogły nam poznać lectio divina jako formę codziennej modlitwy, opartej na czytaniu i rozważaniu Słowa Bożego. Podczas rekolekcji, w atmosferze milczenia i modlitwy wspólnie poszukiwaliśmy odpowiedzi na pytanie jak żyć Ewangelią na co dzień.

Pismo Święte i Słowo Boże

W czytaniu duchowym Ewangelii opartym o lectio divina przeżywamy kilka etapów odkrywania Słowa Bożego.

I. Lectio – czytanie Słowa Bożego z uwagą i świadomością, że przez słowa Ewangelii przemawia do nas sam Bóg. Czytamy Słowo Boże powoli, najlepiej półgłosem, z zaangażowaniem całego umysłu, serca i woli, dbając o postawę wyrażającą miłość i szacunek do Pana Boga. Czas modlitwy to także czas ciszy, powinniśmy zadbać o dogodne warunki w których, unikając rozpraszania, możemy wzbudzić w sobie pragnienie Słowa Bożego, a przez nie spotkania Boga na modlitwie. Ojcowie pustyni zalecają: „odejdź na bok, zamilknij, odnajdź pokój”.

II. Meditatio – po uważnym przeczytaniu słów Biblii, jest czas na dogłębne zrozumienie tekstu. Szukamy odpowiedzi na pytanie: „Co Bóg mówi do mnie?” Możemy wspomóc się komentarzem, odnośnikami do innych fragmentów Pisma Świętego, lub innymi źródłami. Może jakieś zdanie nas poruszyło, zachwyciło, zadziwiło lub w inny sposób przykuło naszą uwagę. Czytamy wielokrotnie ten fragment lub zdanie i staramy się odnieść je do naszego życia. Staramy się zrozumieć co przez ten fragment Pan Bóg mówi do mnie teraz, dzisiaj. Pamiętając, że Bóg jako dobry ojciec chce do nas mówić codziennie, staramy się usłyszeć w tych słowach Jego głos do nas. Możemy zapisać sobie te Słowa na karteczce i powracać do nich w ciągu dnia, traktować Je jako szczególne wskazanie na ten dzień.

III. Oratio – po takiej lekturze Słowa Bożego przychodzi czas na osobistą rozmowę z Bogiem. Z otwartym sercem, spontanicznie zwracamy się do Pana z uwielbieniem, dziękczynieniem lub prośbami. Naszym aparatem mowy staje się nasze serce, oddane Bogu i Jego woli. Ufając w nieskończoną mądrość Boga i to że zna nasze myśli i pragnienia, możemy obyć się bez słów. Kardynał Stefan Wyszyński w takich chwilach zwracał sie do Boga: „Panie, Ty wiesz”. Te słowa wystarczają aby przekazać Bogu stan naszego ducha, nasze pragnienie bliskości z Nim, zaproszenie Go do naszej codzienności.

IV. Contemplatio – to trwanie w Bożej obecności całym sobą. Trwamy w milczeniu, w bezruchu, pełnym skupieniu. Kontemplacja to przebywanie z Bogiem tam gdzie On przebywa. Jest to szczytowy moment modlitwy. Staramy sie patrzeć na siebie, na innych ludzi i dotyczące nas wydarzenia oczami Boga. Zdajemy się na działanie Boga w naszym życiu. Prosimy Ducha Świętego aby modlił się w nas i rozpalał w nas najpiękniejsze Boże pragnienia.

Taka jest propozycja lectio divina na przeżywanie obecności Bożej w naszej codzienności. Poszczególne etapy możemy przeżywać w różnych porach danego dnia. Jest to nie tyle sposób modlitwy, co sposób przeżywania codzienności, styl życia, który zakłada trwałą obecność Boga z nami we wszystkich czynnościach jakie wykonujemy. W modlitwie nie chodzi o to aby się odseparować od codzienności i rzeczywistości, ale traktować nasze codzienne sprawy jako dar Boga, jako zadanie jakie nam On stawia na dzisiaj. Jeśli Go słuchamy, jeśli całym sercem staramy się z nim zjednoczyć na modlitwie, to nie będziemy mieli wątpliwości, że w naszej codzienności jesteśmy pozostawieni samym sobie i możemy liczyć tylko na własne siły. Wówczas codzienność traktować będziemy jako dar Boga i drogę do świętości.

Lectio divina to kultura przeżywania codzienności. Zanurzeni w niej stajemy się nie tylko obserwatorem życia , ale jego uczestnikiem, wykonawcą Bożej woli a nie człowiekiem pochłoniętym przez codzienność, biegnącym na oślep przed siebie, heretykiem czynu zapominającym o swoim Stwórcy.

Dla nas, formujących się w Domowym Kościele, lectio divina może być także pomocą w przeżywaniu codziennego Namiotu Spotkania.

Paweł Bancerz