Diakonia społeczna zaprasza na spotkanie, spotkanie odbędzie się wirtualnie, na zoomie, wszystkich chętnych prosimy o podanie swojego adresu mailowego ks. Markowi Sawickiemu – nr tel. 509 248 002. Spotkanie zaczynamy w poniedziałek 9 listopada o godzinie 19:00

Kogo zapraszamy?
Wszystkich członków Ruchu Światło- Życie, także młodzież – brakuje nam Was!

Dlaczego?
Zacznijmy od siebie, tj. jako członkowie RŚŻ sami powinniśmy być dobrze zorientowani w sprawach społecznych naszego kraju, a w środowisku, w którym żyjemy, angażować się w inicjatywy społeczne, domagać się respektowania wartości chrześcijańskich w oświacie, kulturze, biznesie,… brać udział w przedsięwzięciach patriotycznych, podnoszących wiedzę historyczną i świadomość narodową. To jest podstawowe zadanie diakonii.