piątek, 10 lipca 2020

Diakonia Społeczna

Głównym celem Diakonii Społecznej jest Ewangelizacja życia społecznego w duchu szeroko pojętej Nowej Kultury. Cel główny: przebudzić śpiącego olbrzyma, czyli świeckich w Kościele i w samym Ruchu Światło-Życie. Zacznijmy więc od siebie!

Kontakt do odpowiedzialnych za Diakonię Społeczną

Jeśli chcesz współtworzyć Diakonię Społeczną lub chciałbyś o coś zapytać – zapraszamy do kontaktu do odpowiedzialnych za Diakonię Społeczną w naszej diecezji:

Małgorzata Wisłocka-Czachór
czachormkarz@wp.pl
tel. 606 332 741

Krzysztof Czachór
krzysiocz69@wp.pl
tel. 694 410 161

Formacja i posługa Diakonii Społecznej

Formacja

Nasza Formacja opiera się na pismach – dziełach Czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego nazywanego coraz częściej „Prorokiem Żywego Kościoła”. W programie formacji członków Diakonii Społecznej szczególną rolę odgrywają takie publikacje, jak:

 • Prawda – Krzyż – Wyzwolenie
 • Postsovieticum, czyli nie wolno ci być niewolnikiem”.

Inne materiały formacyjne to:

 • Jedna jest Polska” Prymas Ks. Kard. Stefan Wyszyński
 • Chrześcijański kształt patriotyzmu” Dokument Konferencji Episkopatu Polski przygotowany przez Radę ds. Społecznych (2017)

Nasza posługa

Świadectwo o Chrystusie potrzebne jest w życiu społecznym. „Wiara, jeśli jest konsekwentna, tworzy fakty społeczne” – mówił ks. Franciszek Blachnicki. Dlatego każdy członek Ruchu jest wezwany do angażowania się w sprawy społeczne. Chcielibyśmy zwrócić uwagę na wychowanie patriotyczne w naszych rodzinach. Nasz założyciel mało mówił o patriotyzmie, ale wszystko, co robił, wynikało z jego patriotyzmu.

Diakonia Społeczna – po co?

Cel główny: przebudzić śpiącego olbrzyma, czyli świeckich w Kościele i w samym Ruchu Światło-Życie poprzez: 

 1. zgłębianie i propagowanie myśli Katolickiej Nauki Społecznej(KNS),
 2. jednoczenie lokalnego środowiska lokalnego,
 3. przygotowanie programu formacyjnego dla całego Ruchu

Jest tyle do zrobienia…..

Ale zacznijmy od siebie, tj. jako członkowie RŚŻ sami powinniśmy być dobrze zorientowani w sprawach społecznych naszego kraju, a w środowisku, w którym żyjemy, angażować się w inicjatywy społeczne, domagać się respektowania wartości chrześcijańskich w oświacie, kulturze, biznesie,… brać udział w przedsięwzięciach patriotycznych, podnoszących wiedzę historyczną i  świadomość narodową. To jest podstawowe zadanie diakonii.

Zaproszenie do Diakonii Społecznej

„Życie polega na tym, aby myśleć i działać”
ks. F. Blachnicki

„Żyjemy w czasach wygasania chrześcijaństwa w państwach Europy, gdzie rodzina została zdegradowana i sponiewierana eksperymentem kultury laickiej przez egoizm i „usługowe” traktowanie małżeństwa. Dziś dramatem jest sprzymierzenie sił przeciwko życiu i miłości (…)”.

Pamiętajmy, że chrześcijanin zaproszony jest do porządkowania i kształtowania świata.

Katolicy powinni się włączać w życie społeczne, aby budować dobro wspólne. Aby stawić czoła współczesnym problemom potrzebna jest odbudowa fundamentu wiary, moralności i modlitwy. Potrzebna jest Diakonia Narodu, aby zgłębiać i propagować znajomość Katolickiej Nauki Społecznej, rozwijać wartości patriotyczne w narodzie, aby służyć Bogu i Ojczyźnie.

Zapraszamy i zachęcamy do posługi w Diakonii Społecznej w naszej Lubelskiej Archidiecezji.

Polska nie zwycięży bronią, ale modlitwą, pokutą, wielką miłością bliźniego i Różańcem
August kard. Hlond

Dlatego wszystkich członków RŚ-Ż zapraszamy do podjęcia narodowej krucjaty różańcowej w intencji Polski. Jest ona odpowiedzią na wyzwania i zagrożenia wobec których stoi nasza Ojczyzna. Codzienna modlitwa co najmniej jedną Tajemnicą Różańca Świętego w intencji: „Z Maryją Królową Polski módlmy się o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu”.

Modlitwy za Ojczyznę

Modlitwy  za Ojczyznę:

 • Modlitwa do Niepokalanej Jutrzenki Wolności ks.F.Blachnickiego
 • Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi
 • Modlitwa Jana Pawła II
 • Modlitwa za Ojczyznę ks. kard. Augusta Hlonda

Modlitwa do Niepokalanej Jutrzenki Wolności

ks. Franciszek Blachnicki

Maryjo,/ Niepokalana Jutrzenko Wolności,/ Jasnogórska Pani,/ przy której my Polacy/ zawsze byliśmy wolni./ Ty jesteś źródłem światła i życia dla nas/ – ponieważ jako pierwsza z ludzi/ przyjęłaś ŚWIATŁOŚĆ ŚWIATA JEZUSA/ i poszłaś za NIM,/ oddając MU w posłuszeństwie i miłości/ całe swoje życie, aż po krzyż./ Ty widzisz moją niewolę,/ która polega na tym,/ że często panuje we mnie ciemność błędu,/ niewiedzy,/ ułudy własnej wyobraźni/ i że żyję jeszcze dla siebie,/ opanowany pychą/ i miłością własną./ Wyzwól mnie,/ upraszając mi łaskę zanurzenia się wraz z Tobą/ w jedynym Świetle,/ jakim jest Jezus,/ który wie, kim jestem,/ czego chce ode mnie Ojciec/ i co jest dla mnie dobre./ Wyzwól mnie,/ upraszając moc zwyciężenia egoizmu w przyjmowaniu krzyża/ i do życia dla Światła,/ dla Boga i braci/ przez bezinteresowną służbę i miłość./ Spraw, aby w moim wnętrzu zajaśniało światło/ i wytrysnęło źródło życia./ Pomóż mi poznać Prawdę,/ która mnie wyzwoli/ i pójść za Jezusem,/ abym nie chodził w ciemności,/ ale miał ŚWIATŁO ŻYCIA. Amen.

Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi 

Boże, Rządco i Panie narodów, 
z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, 
a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, 
błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, 
chwałę przynosiła Imieniowi Twemu 
a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący wieczny Boże, 
spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom 
i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, 
byśmy jej i ludowi Twemu, 
swoich pożytków zapomniawszy, 
mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, 
rządy kraju naszego sprawujące, 
by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym 
mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Modlitwa za Ojczyznę

Boże, Ty powołałeś mnie do życia z polskich rodziców i na polskiej ziemi. Dziedzictwo mego Narodu kształtowało moje myśli, chleb polskiej ziemi żywił moje ciało. Nie mogę kochać Twojego świata, nie kochając na pierwszym miejscu mojej Ojczyzny. Proszę więc, ześlij na Nią, błogosławieństwo Swoje. Niech rozkwita w pokoju i sprawiedliwości, a ja niech poznam moje wobec Niej obowiązki i z Twoją pomocą je wypełnię. Amen.

Modlitwa za Ojczyznę Jana Pawła II

Zawierzam macierzyńskiej opiece Pani Jasnogórskiej siebie samego, Kościół, wszystkich moich rodaków, nie wyłączając nikogo.
Zawierzam Jej każde polskie serce, każdy dom i każdą rodzinę. Wszyscy jesteśmy Jej dziećmi.
Niech Maryja będzie przykładem i przewodniczką w naszej codziennej i szarej pracy.
Niech wszystkim pomaga wzrastać w miłości Boga i miłości ludzi, budować wspólne dobro Ojczyzny, wprowadzać i umacniać sprawiedliwy pokój w naszych sercach i środowiskach.

Proszę Cię, Pani Jasnogórska, Matko i Królowo Polski,
abyś cały mój naród ogarnęła Twoim macierzyńskim sercem.
Dodawaj mu odwagi i siły ducha, aby mógł sprostać wielkiej odpowiedzialności, jaka przed nim stoi.
Niech z wiarą, nadzieją i miłością przekroczy próg trzeciego tysiąclecia i jeszcze mocniej przylgnie do Twojego Syna Jezusa Chrystusa i do Jego Kościoła zbudowanego na fundamencie apostołów.

Matko Jasnogórska, módl się za nami i prowadź nas, abyśmy mogli dawać świadectwo Chrystusowi – Odkupicielowi człowieka.

Modlitwa za Ojczyznę ks. kard. Augusta Hlonda

O Duchu Święty, swe dary spuść na tych,
którzy kierują losami Polski, i na cały Naród,
abyśmy słuchając Twych natchnień w życiu prywatnym i publicznym,
żyli świętym prawem Bożym. Amen.

Aktualności Diakonii Społecznej

Rekolekcje: Bóg. Honor. Ojczyzna. – Świadectwa uczestników.

Świadectwo Krystyny i Olka Furlepów          W dniach 21-23 lutego 2020 r w Domu...

Rekolekcje tematyczne: Bóg. Honor. Ojczyzna. Diakonia społeczna zaprasza!

W roku beatyfikacji Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który swoim życiem dał nam przepiękne świadectwo i lekcję...

Relacja ze styczniowego spotkania Diakonii Społecznej

Czas dzielenia się życiem zdominował temat naszego zaangażowania się w środowiskach pracy, rodziny, sąsiedztwa, jako wyraz troski o losy naszej ojczyzny,...

Rekolekcje Diakonii Społecznej: Bóg.Honor.Ojczyzna

W dniach 21-23 luty 2020 r. w Nałęczowie zaplanowaliśmy rekolekcje tematyczne: „Bóg.Honor.Ojczyzna”. To nie są hasła marketingowe, często...

Relacja z grudniowego spotkania Diakonii Społecznej

W dniu 9 grudnia 2019 r. odbyło się kolejne formacyjne spotkanie Diakonii Społecznej. Pracowaliśmy nad fragmentem z książki...

2020.02.21-23 rekolekcje tematyczne „Bóg. Honor. Ojczyzna” w Nałęczowie poprowadzą Małgorzata i...

Rekolekcje tematyczne organizowane przez Diakonię Społeczną Ruchu Światło-Życie „Bóg. Honor. Ojczyzna” Termin: 21-23.02.2020.(piątek-niedziela) Prowadzący: Małgorzata i Krzysztof Czachór tel. 606 332 741...

Relacja ze spotkania Diakonii Społecznej

Nasze plany na obecny rok formacyjny: Modlitwa za Ojczyznę.Współpraca z Diakonią...

Wychowanie w czasach gwałtownych przemian

Tekst "Wychowanie w czasach gwałtownych przemian" jest streszczeniem wystąpienia prof. Ryszarda Zajączkowskiego na I Konferencji Diakonii Społecznej Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Lubelskiej...

Diakonia Społeczna zaprasza na inauguracyjne spotkanie

Diakonia Społeczna zaprasza na inauguracyjne spotkanie, które odbędzie się dnia 30 września 2019 r. o godz.18.00, na Sławinku, ul. Ks. Danielskiego 11. Zapraszamy na Eucharystię,...