Rozpoczynamy przyjmowanie dokumentów kwalifikujących na rekolekcje.

Kartę i umowy możemy dostarczyć:
– wysyłając pocztą do Centrum Ruchu (ul. Skierki 12, 20-601 Lublin)
– uzgadniając czas dostarczenia do Centrum Ruchu z moderatorem diecezjalnym
– podczas dyżuru w biurze Ruchu (ul. ks. W. Danielskiego 11).

Termin dostarczenia dokumentów oraz wpłaty zaliczki upływa 7 dni (roboczych) od otrzymania maila. Po upływie tego terminu zgłoszenie zostanie anulowane.

Pierwszy dyżur w biurze Ruchu odbędzie się 16 maja.
Czekamy na Wasze dokumenty.

Kontakt:
Patrycja Ziarkiewicz
sekretariat.lublin.oaza@gmail.com
tel. 511473339