Rozpoczynamy przyjmowanie dokumentów kwalifikujących na rekolekcje.

Kartę i umowy możemy dostarczyć:
– wysyłając pocztą do Centrum Ruchu (ul. Skierki 12, 20-601 Lublin)
– uzgadniając czas dostarczenia do Centrum Ruchu z moderatorem diecezjalnym
– podczas dyżuru w biurze Ruchu (ul. ks. W. Danielskiego 11).


Pierwszy dyżur w biurze Ruchu odbędzie się 12 maja.
Czekamy na Wasze dokumenty.

Kontakt:
Ks. Jerzy Krawczyk – moderator diecezjalny
moderator.lublin.oaza@gmail.com
tel. 609574034