Tak jak rok temu Tydzień Modlitw o Ochronę Życia rozpocznie się w liturgiczne wspomnienie św. Józefa (19 marca), a zakończy w Dzień Świętości Życia (25 marca). Każdy może włączyć się w tę akcję, nie trzeba nigdzie się zapisywać, tylko codziennie, przez 7 dni odmawiać: litanię do Świętej Rodziny, modlitwę ułożoną przez św. Jana Pawła II i zaczerpniętą z encykliki Evangelium vitae oraz krótkie rozważanie na każdy dzień.

Rozważania, litania i modlitwa zamieszczone są do pobrania i wydruku na stronie www organizatora Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia, ale my, jako Diakonia Życia Ruchu Światło Życie Archidiecezji Lubelskiej, będziemy je zamieszczać także na naszym profilu FB.

Modlitwą zostaną objęte wszystkie dzieci nienarodzone i ich rodzice, szczególnie gdy otrzymują trudną diagnozę prenatalną. Będziemy się modlić za młodzież, by była wierna chrześcijańskim wartościom, za pielęgniarki, położne, lekarzy i farmaceutów, a także za polityków i dziennikarzy. Chcemy polecać Panu Bogu bardzo konkretne sprawy, dlatego będziemy się też modlić o sprawiedliwość społeczną, przejawiającą się w zwiększeniu wsparcia finansowego dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością.

Do włączenia się w modlitwę zaproszone są rodziny, zakony, parafie, klerycy, wspólnoty, nauczyciele i wychowawcy, katecheci, młodzież i wszyscy Ci, którym leży na sercu ochrona życia każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci.

Spór o prawo do życia trwa i będzie trwał zawsze. Musimy być gotowi do podjęcia merytorycznej dyskusji, pozytywnej edukacji pro-life oraz – jeśli jesteśmy osobami wierzącymi – do modlitwy w intencjach ochrony życia ludzkiego. Sprawa szacunku do życia nie jest kwestią religijną i nie można jej zepchnąć do kategorii rozważań filozoficznych. Prawo do życia jest uniwersalne, ponad wyznaniowe. Ale ponieważ jesteśmy katolikami, chcemy tę kwestię włączyć do naszej modlitwy. Jest ona bardzo ważna. Wiedzą o tym także zwolennicy aborcji. Z jednej strony wyśmiewają się z osób z różańcami, które modlą się przed klinikami aborcyjnymi, nazywając je fanatykami, z drugiej podejmują wszelkie kroki, aby prawnie tej modlitwy zakazać np. w Hiszpanii. Przyznają tym samym, że wbrew temu, co głoszą, wierzą w jej siłę. Modlitwa pro-liferów ratuje życie nienarodzonych dzieci!

Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy za życie!

Karolina i Paweł Garbacz
Diakonia Życia Ruchu Światło- Życie Archidiecezji Lubelskiej