Wielkopostny Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie odbędzie się pod hasłem „Krzyż”. W tym czasie będziemy wspólnie po raz kolejny odkrywać tajemnicę męki, śmierci i odkupienia, także w kontekście nauczania ks. Franciszka Blachnickiego.

Niech w tym dniu zjednoczy nas nam również wspólny śpiew, dlatego zachęcamy, aby animatorzy muzyczni podejmowali posługę w swoich rejonach. Prosimy o aktywne włączenie się w to przedsięwzięcie.

Poniżej zamieszczamy propozycję pieśni na Eucharystię oraz przykładowe nagrania. Teksty i nuty pieśni znajdują w śpiewniku „Exultate Deo”:

Wejście: Ciebie całą duszą pragnę

Przygotowanie darów: Pokładam w Panu ufność mą/ Nawróć się ludu w pokorze (do wyboru)

https://www.youtube.com/watch?v=Qcu3P8ia6-A

Komunia św.: Zbliżam się w pokorze/ O Panie Ty nam dajesz Ciało swe i krew

Uwielbienie: Wielkie i dziwne są dzieła Twoje

Zakończenie: Krzyżu Chrystusa bądźże pochwalony/ Jezu Tyś jest światłością mej duszy (do wyboru)

Odpowiedzialni
Katarzyna i Kazimierz Kraczoniowie