I czytanie: Rdz 2, 7-9. 3, 1-7
Psalm: Ps 51
II czytanie: Rz 5, 12-19
Ewangelia: Mt 4, 1-11

W dzisiejszym Słowie Pan Bóg pokazuje różne postawy wobec pokusy.

Pierwsza – Adama i Ewy, którzy ulegli, jest źródłem grzechu, czyli największego nieszczęścia człowieka. Fragment Ewangelii pokazuje postawę Chrystusa, walczącego z pokusami i ostatecznie odrzucającego je. Owocem tego jest nasze zbawienie. Pokusa zawsze domaga się nieposłuszeństwa wobec Pana Boga; jedynym lekarstwem jest więc postawa zaufania i posłuszeństwa Ojcu Niebieskiemu, który nas kocha i zawsze chce naszego dobra. Pokusa, którą odrzucamy, prowadzi zawsze do naszego rozwoju.

Wsłuchując się w Słowo Boże pomyślmy, jaka bywa nasza postawa wobec pokus, których codziennie doświadczamy.

Opracowała:
Anna Kazańska – Diecezjalna Diakonia Modlitwy