I czytanie: Rdz 12, 1-4a
Psalm: Ps 33
II czytanie: 2 Tm 1, 8b-10
Ewangelia: Mt 17, 1-9

Na początek usłyszymy, jak Pan Bóg objawia swoją wolę Abramowi. Wyjdź ze swojej rodzinnej ziemi do miejsca, które ci wskażę. Posłuszeństwo Abrama zaowocowało wielkim błogosławieństwem, rozciągniętym na całe pokolenia.

W centrum dzisiejszej Liturgii Słowa jest opis przemienienia Jezusa na górze Tabor. Razem z najbliższymi apostołami zobaczmy i uznajmy Bóstwo Chrystusa.

Wsłuchajmy się uważnie w głos Ojca, który nakazuje, abyśmy słuchali Jego umiłowanego Syna. Zastanówmy się, czy ufamy Panu Bogu na tyle, aby być Mu posłusznymi.

Opracowała:
Anna Kazańska – Diecezjalna Diakonia Modlitwy