I czytanie: Iz 8, 23b – 9, 3
Psalm: Ps 27
II czytanie: 1 Kor 1, 10-13. 17
Ewangelia: Mt 4, 12-23

Usłyszymy za chwilę Dobrą Nowinę o tym, że bliskie jest królestwo niebieskie.

Tę wieść ogłasza Pan Jezus w miejscu szczególnym, Kafarnaum, którego większość mieszkańców stanowili poganie. Jest to spełnienie proroctwa Izajasza o tym, że światło, jakie niesie Zbawiciel, oświeci nie tylko naród wybrany, ale cały świat. Tak się stało poprzez głoszenie Ewangelii przez apostołów, posłanych przez Pana, o czym pisze św. Paweł. Ewangelia dotarła i do nas. Usłyszmy i przejmijmy się słowami Nauczyciela: nawracajcie się.

Opracowała:
Anna Kazańska – Diecezjalna Diakonia Modlitwy