I czytanie: 1 Sm 16, 1b. 6-7. 10-13b
Psalm: Ps 23
II czytanie: Ef 5, 8-14
Ewangelia: J 9, 1-41

Dzisiejsze Słowo Boże najpierw pokazuje różnicę między patrzeniem „po ludzku”, a patrzeniem „po Bożemu”. My często oceniamy człowieka patrząc na to, co zewnętrzne, Pan Bóg patrzy na serce. Dlatego na swego pomazańca, króla, wybrał Dawida, najmłodszego z ośmiu synów Jessego.

Św. Paweł naucza, że owocami życia w Bożym świetle jest prawość, sprawiedliwość i prawda. Ewangelista opowiada o człowieku niewidomym od urodzenia, któremu Jezus przywrócił wzrok. Człowiek ten uwierzył w Jezusa i uznał w Nim posłańca Bożego. Dał też odważne świadectwo swojej wiary wobec faryzeuszów.

Przyjmując z wdzięcznością Boże pouczenia, prośmy Go o łaskę patrzenia na bliźnich z miłością oraz o odważne wyznawanie wiary, aby dać świadectwo prawdzie.

Opracowała:
Anna Kazańska – Diecezjalna Diakonia Modlitwy