I czytanie: Dz 1, 1-11
Psalm: Ps 47
II czytanie: Ef 1, 17-23
Ewangelia: Mt 28, 16-20

Cała dzisiejsza Liturgia słowa przypomina o wstąpieniu Pana Jezusa do nieba, czyli o Jego powrocie do Ojca.

Jest to treść fragmentu Dziejów Apostolskich i Ewangelii. Chwilę przed rozstaniem zwykle mówi się o tym, co najważniejsze. Usłyszymy więc, że na uczniów wkrótce zstąpi Duch Święty. Da im moc i zdolność do tego, by szli i nauczali wszystkie narody, udzielali chrztu i odpuszczenia grzechów w imię Jezusa Chrystusa.

Św. Paweł w swoim liście przypomina, że Ojciec ustanowił swego Syna, Jezusa, Głową Kościoła. My, żyjący dwadzieścia wieków po tych wydarzeniach, także jesteśmy częścią tego Kościoła. Jest to źródło naszej nadziei na życie wieczne, ale też zobowiązanie, aby swoim życiem głosić Dobrą Nowinę.

Opracowała:
Anna Kazańska – Diecezjalna Diakonia Modlitwy