I czytanie: Rdz 3, 9-15
Psalm: Ps 130
II czytanie: 2 Kor 4, 13 – 5, 1
Ewangelia: Mk 3, 20-35

Słowo Boże przypomina dziś o rzeczywistości grzechu jako dobrowolnego wyboru zła przez człowieka. Przypomina też, że istnieje szatan, który chce nas  doprowadzić do grzechu. 

Pan Bóg nie zostawia nas samymi, przebacza nam i obdarza łaską, jak poucza psalmista. 

Pan Jezus potwierdza te słowa zapowiadając  odpuszczenie grzechów. Wielką nadzieją są słowa Pana Jezusa o tym, że jesteśmy Jego braćmi, siostrami, matkami, Jego rodziną, jeśli pełnimy wolę Bożą. Szczęśliwą  rodziną, która będzie żyła  wiecznie.

Wysłuchajmy Słowa Bożego wdzięczni Panu Bogu za Jego wielką miłość, z którą nieustannie nas oczekuje mimo naszych grzechów i niewierności.

Opracowała:
Anna Kazańska – Diecezjalna Diakonia Modlitwy