I czytanie: Ez 33, 7-9  
Psalm: Ps 95
II czytanie: Rz 13, 8-10
Ewangelia: Mt 18, 15-20

Dzisiejsze Słowo Boże dotyka przykazania miłości bliźniego. Szczególnym  wyrazem miłości bliźniego jest  upomnienie braterskie.  O tym obowiązku mówią zarówno księgi Starego jak i Nowego Testamentu.

Przeżywana w sposób dojrzały odpowiedzialność za siebie nawzajem nie pozwala patrzeć spokojnie na występki bliźniego. Pan Bóg nakazuje, abyśmy go upomnieli. Z miłością i w imię miłości. Ale także, abyśmy z pokorą przyjęli upomnienie od innych. Wtedy będziemy mogli razem zgodnie prosić Ojca o to, czego potrzebujemy a Pan Jezus obiecuje, że zostaniemy wysłuchani.

Wysłuchajmy z uwagą i wiarą słów, które Pan Bóg dziś do nas kieruje.

Opracowała:
Anna Kazańska – Diecezjalna Diakonia Modlitwy