I czytanie: Syr 27, 30 – 28, 7
Psalm: Ps 103
II czytanie: Rz 14, 7-9
Ewangelia: Mt 18, 21-35

Dzisiejsza Liturgia słowa daje  bardzo prostą odpowiedź na pytanie o to, jak mamy żyć.

Święty Paweł z wielką mocą przypomina, że należymy do Pana zarówno w życiu jak i w śmierci.

Pozostałe teksty pokazują, jak bardzo niszcząca jest nienawiść i zemsta a dobroczynne przebaczenie. Mogę być pewien, że otrzymam przebaczenie od Pana Boga tylko wtedy, gdy ja wybaczę tym, którzy mnie skrzywdzili.

Słuchając uważnie Słowa Bożego prośmy dla siebie o umiejętność wybaczania innym.

Opracowała:
Anna Kazańska – Diecezjalna Diakonia Modlitwy