I czytanie: 2 Sm 5, 1-3
Psalm: Ps 122
II czytanie: Kol 1, 12-20
Ewangelia: Łk 23, 35-45

W ostatnią niedzielę roku liturgicznego Kościół przypomina prawdę o tym, że Jezus Chrystus, pochodzący z królewskiego rodu Dawida jest królem Wszechświata.

Ewangelista pokazuje Chrystusa na Krzyżu. Pod Krzyżem ci, którzy Go ukrzyżowali, wołają: Jeśli  jesteś królem, wybaw sam siebie. Pokaż swoją moc, a uwierzymy ci. A wiszący obok na krzyżu złoczyńca prosi: „Panie, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa”. Zobaczył Króla w wiszącym obok Skazańcu i usłyszał obietnicę: „dziś będziesz ze mną w raju”.

Święty Paweł  zachęca do dziękowania Bogu, który nas uwolnił spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa Swego Syna.         

Przyjmijmy wdzięcznym sercem skierowane do nas słowa i prośmy o to, by Chrystus stał się Królem i Panem każdego z nas i naszej Ojczyzny.

Opracowała:
Anna Kazańska – Diecezjalna Diakonia Modlitwy