I czytanie: Mdr 9, 13-18;
Psalm: Ps 90;
II czytanie: Flm 9b-10.12-17;
Ewangelia: Łk 14, 25-33

Autor Księgi Mądrości uświadamia nam, że ludzkie wysiłki nie wystarczą, aby rozeznać wolę Boga – często prowadzą nas na manowce. Potrzebujemy mądrości danej od Boga, potrzebujemy Jego Ducha. O tę mądrość błaga też psalmista.

Pan Jezus we fragmencie Ewangelii bardzo jasno mówi, na czym ma polegać mądrość Jego ucznia: na gotowości zostawienia, wyrzeczenia się wszystkiego, co przeszkadza w wypełnianiu Bożej woli.

Do zdobycia takiej mądrości nie dojdziemy własnym intelektem – potrzebna jest łaska Ducha Świętego. Kierowany taką właśnie mądrością św. Paweł pisze list do Filemona, prosząc, aby przyjął jak swego brata w wierze, Onezyma, który był przedtem jego niewolnikiem.

Przyjmijmy Boże słowo przekonani o tym, że Pan będzie udzielał nam swojej mądrości, jeśli z wiarą będziemy o nią prosić. I uzdolni nas do rozeznania Bożej woli i pójścia drogą, którą nas poprowadzi.


Opracowała:
Anna Kazańska – Diecezjalna Diakonia Modlitwy