I czytanie: Wj 32,7-11. 13-14 
Psalm: Ps 51 
II czytanie: 1 Tm 1, 12-17 
Ewangelia: Łk 15, 1-32

Przewodnią myślą dzisiejszej liturgii słowa jest prawda o ludzkiej grzeszności i Bożej dobroci. Najpierw usłyszymy o tym, że Izraelici na pustyni zgrzeszyli przeciw Panu Bogu, oddając boską cześć posągowi cielca. Mojżesz wybłagał u Pana miłosierdzie nad nimi.

Św. Paweł z radością i wdzięcznością mówi o miłosierdziu, jakie Bóg mu okazał, mimo że prześladował Kościół.

Ewangelista, św. Łukasz, opowiada o tym, że faryzeusze gorszyli się Jezusem, ponieważ przyjmował grzeszników i jadał z nimi.
Odpowiedź zawarł Jezus w przypowieściach. Pokazują one wszystkie, że Pan Bóg troszczy się o każdego grzesznika, szuka tych, którzy się zagubili po to, aby ich uczynić szczęśliwymi w domu najlepszego Ojca; nie dlatego, że na to zasługują, ale dlatego, że ich kocha.

Niech te teksty wzbudzą w nas wdzięczność Panu Bogu za to, że nam też po wielokroć przebacza i kocha nas bezwarunkowo.

Opracowała:
Anna Kazańska – Diecezjalna Diakonia Modlitwy

Poprzedni artykuł2022.10.10-13 Rekolekcje dla seniorów „O różańcu, który może wszystko…” poprowadzą w Firleju Elżbieta i Witold Kowalczykowie
Następny artykułDyżury w centrum diecezjalnym