I czytanie: Am 8, 4-7 
Psalm: Ps 113
II czytanie: 1 Tm 2, 1-8 
Ewangelia: Łk 16, 1-13

Teksty dzisiejszej niedzieli bardzo mocno dotykają kwestii uczciwości w gospodarowaniu własnym i cudzym dobrem.

Prorok Amos zwraca się do tych, którzy krzywdzą innych, zwłaszcza biednych. Bogacą się w nieuczciwy sposób, wykorzystując tych, którzy cierpią niedostatek. Przestrzega ich, że Pan na pewno nie zapomni nigdy win tym, którzy tak postępują.

Św. Łukasz podkreśla wagę wierności w małych, pozornie nic nie znaczących sprawach. Bardzo mocno przestrzega, że nie da się służyć Bogu i mamonie.

Św. Paweł poleca, aby chrześcijanie modlili się za wszystkich ludzi, bo jest to miłe Panu, który pragnie, aby wszyscy byli zbawieni.

Prośmy, aby Duch Święty pomagał nam w codziennych wyborach Pana Boga i odrzucaniu tego, co nas od Niego oddala.

Opracowała:
Anna Kazańska – Diecezjalna Diakonia Modlitwy

Poprzedni artykułDiakonia Liturgiczna zaprasza na spotkanie formacyjne
Następny artykułGrupy formacyjne 2022/2023 dla dzieci i młodzieży w naszej archidiecezji