I czytanie: Am 6, 1a. 4-7 
Psalm: Ps 146
II czytanie: 1 Tm 6, 11-16 
Ewangelia: Łk 16 19-31

W dzisiejszej liturgii słowa Pan Bóg pokazuje dwa różne sposoby życia.

Pierwszy jest przedstawiony we fragmencie Księgi Amosa i Ewangelii św. Łukasza – to ci, którzy żyją w dostatku, beztrosko, „używają życia”, zamykając się na potrzebujących i biednych.

Drugi sposób życia ukazuje św. Paweł Apostoł w pouczeniu skierowanym do uczniów Jezusa: kieruj się miłością, wiarą, łagodnością, życzliwością i sprawiedliwością. Pan Bóg dał każdemu z nas wolną wolę decydowania o tym, jak żyjemy.

Ewangelia ukazuje, jakie są konsekwencje naszych decyzji w perspektywie życia wiecznego.

Niech te święte teksty pobudzają nas do refleksji nad naszymi codziennymi wyborami i pomagają tak żyć, abyśmy uniknęli losu bogacza z dzisiejszej Ewangelii.

Opracowała:
Anna Kazańska – Diecezjalna Diakonia Modlitwy