I czytanie: Ha 1, 2-3. 2, 2-4 
Psalm: Ps 95
II czytanie: 2 Tm 1,6-8. 13-14 
Ewangelia: Łk 17, 5-10

Zwornikiem dzisiejszych czytań są słowa z aklamacji: „Słowo Pana trwa na wieki”. Wypełnienie jego na pewno nastąpi, jak zapewnia prorok Habakuk. Przyniesie ono zgubę nieprawych, a życie sprawiedliwych i wiernych.

Dlatego mamy ciągle na nowo rozpalać w sobie Bożego Ducha mocy, miłości i trzeźwego myślenia, jak poucza św Paweł.

Natomiast  Jezus uczy nas postawy sługi, który czyni wszystko, co powinien, nie oczekując wdzięczności od swego Pana. Taka postawa jest możliwa tylko wtedy, gdy mamy świadomość, że wszystko co mamy, zawdzięczamy Bożej dobroci. 

Wysłuchajmy Słowa Bożego z wdzięcznością za to, co każdego dnia otrzymujemy od Pana Boga przez pośrednictwo ludzi.

Opracowała:
Anna Kazańska – Diecezjalna Diakonia Modlitwy