I czytanie: Mch 7, 1-2. 9-14
Psalm: Ps 17
II czytanie: 2 Tes 2, 16-3, 5
Ewangelia: Łk 20, 27-38

W dzisiejszej liturgii słowa usłyszymy, że życie jest ciągłą walką duchową o wierność Bogu i Jego przykazaniom.

Bracia Machabejscy, oddając życie w obronie prawa Bożego ufali, że Pan ich wskrzesi i da im życie wieczne; byli mocno przekonani, że to oni są prawdziwymi zwycięzcami, a nie król, który skazuje ich na śmierć. To przekonanie dało im siłę do heroicznego znoszenia katuszy.

Wypełnieniem ich nadziei jest zapewnienie Jezusa o zmartwychwstaniu i życiu w Bogu, zapisane przez świętego Łukasza.

Święty Paweł przypomina, że Pan jest wierny i ustrzeże nas od złego.

Niech to zapewnienie będzie dla nas źródłem odwagi w codziennym zmaganiu się o wierność Panu Bogu i o zaufanie do Niego.

Opracowała:
Anna Kazańska – Diecezjalna Diakonia Modlitwy