I czytanie: Ml 3, 19-20a
Psalm: Ps 98
II czytanie: 2 Tes 3, 7-12
Ewangelia: Łk 21, 5-19

Cała liturgia Słowa dzisiejszej niedzieli kieruje nasze myśli ku ostatecznemu przyjściu Pana. On będzie sądził ludy sprawiedliwie, jak zaśpiewamy w refrenie psalmu. Jest to dzień wielkiej radości dla sprawiedliwych, a zguby dla pysznych i czyniących nieprawość, jak przestrzega prorok Malachiasz.

Św Paweł upomina tych, którzy nie chcą pracować, a zajmują się rzeczami niepotrzebnymi – to także jest rodzaj nieprawości.

Pan Jezus ukazuje to, co poprzedzi Jego przyjście w Dniu ostatecznym: wojny, kataklizmy, miejscami głód i zaraza. A przed tym wszystkim prześladowania Jego uczniów. Ale zapewnia: dam wam mądrość, której żaden z prześladowców nie może się oprzeć. A przez waszą wytrwałość ocalicie życie. Nie to ziemskie, które trwa krótko, ale to, które trwa wiecznie.

Niech to Boże Słowo napełni nas nadzieją, że w każdej sytuacji i w każdym czasie Pan jest gotów nas ocalić i zachować od złego.

Opracowała:
Anna Kazańska – Diecezjalna Diakonia Modlitwy