W tym roku, ze względu na czas pandemii, Kongregacja będzie transmitowana z Centrum Ruchu w Krościenku za pośrednictwem kanału OAZA TV.

PLAN TRANSMISJI:
9.00 – Jutrznia
10.00 – dr Robert Derewenda (KUL):
Kontekst historyczny programu Prawda – Krzyż – Wyzwolenie
10.45 – Prezentacja znaku i piosenki roku
11.00 – bp Jacek Grzybowski (UKSW):
Prawda jako podstawowy wymiar głoszenia Ewangelii w ujęciu ks. Franciszka Blachnickiego
12.00 – PRZERWA
14.00 – ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz (UKSW):
Od wolności wewnętrznej do wolności zewnętrznej. Aspekty społeczne w nauczaniu ks. Blachnickiego
14.30 – Komunikaty
15.00 – Ks. Marek Sędek, Moderator generalny:
Ruch Światło-Życie wobec aktualnych wyzwań społecznych
15.30 – Ogłoszenia i podsumowanie Kongregacji
17.00 – Eucharystia

W związku z brakiem kosztów związanych z udziałem w Kongregacji prosimy uczestników o wsparcie Kopiej Górki dobrowolną ofiarą poprzez portal www.wspieram.oaza.pl lub na konto Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło-Życie, nr rach. 05 8817 0000 2001 0020 3300 0001 z dopiskiem: Kongregacja

(źródło: www.oaza.pl)