Relacja Magdaleny i Grzegorza Wojdatów (para rejonowa, diecezja siedlecka) z rekolekcji dla par rejonowych

W terminie 20-22.09.2019 r., w Nałęczowie odbyły się rekolekcje dla par rejonowych. Rekolekcje prowadzone były przez parę filialną Bożenkę i Huberta Pietrasów, Hanię i Tadzia Zych oraz moderatora diecezjalnego DK księdza Marka Sawickiego. W rekolekcjach uczestniczyły małżeństwa ze wszystkich diecezji filii lubelskiej. Gościliśmy również małżeństwa z innych rejonów kraju od Mazur po Podkarpacie.

Piątek

Rekolekcje rozpoczęły się w piątek 20.09 kolacją, zawiązaniem wspólnoty i Mszą Świętą w kaplicy ośrodka rekolekcyjnego „na Jabłuszku”.

Sobota

Sobotę rozpoczęliśmy Namiotem Spotkania i nabożeństwem Jutrzni. Tuż po śniadaniu wsłuchiwaliśmy się w konferencję „Droga formacji w DK”.

Centralny punkt dnia, którym była Eucharystia była ucztą miłości Agape, zjednoczeniem naszych małżeństw z Bogiem i budowaniem wspólnoty rekolekcyjnej, miejscem adoracji i modlitwy za powierzone małżeństwa w rejonach DK oraz odkrywaniem daru służby poprzez homilię księdza Marka.

Po Eucharystii – dziękczynieniu, wysłuchaniu konferencji o „zadaniach wspólnych dla wszystkich par odpowiedzialnych” i obiedzie przyszedł czas dla rodziny. Owocnie spędziliśmy go na wspólnych spacerach i wyprawie do uzdrowiskowej części Nałęczowa na gorącą czekoladę w ten chłodny wrześniowy dzień.

Kolejny punkt programu czyli spotkanie w kręgach upłynął niezwykle efektywnie na wzajemnej wymianie spostrzeżeń i dzieleniem się doświadczeniami oraz rozwiewaniem wątpliwości.

Po kolacji spotkaliśmy się na Dialogu Małżeńskim aby wspólnie mąż z żoną pochylić się nad odkrywaniem woli Bożej dla naszego małżeństwa w związku z nową funkcją którą przyszło nam pełnić w DK.

Na zakończenie dnia obejrzeliśmy film o siostrze Jadwidze Skudro. Kilkoro z nas z wdzięcznością wspominało łaskę poznania jej za życia i przeżycia rekolekcji przez nią prowadzonych. Tym bardziej przyszła refleksja dbałości o CHARYZMAT i wierności w tym jak służyć.

Niedziela

Ostatni dzień tych intensywnych rekolekcji niedziela był czasem podsumowań w trakcie konferencji dotyczącej „zadań pary rejonowej” oraz dziękczynienia w czasie Eucharystii podczas której polecaliśmy w szczególny sposób małżeństwo Ani i Jacka, którzy obchodzili 12 rocznicę ślubu.

Wspomnieć należy wielką serdeczność prowadzących te rekolekcje, którym zawdzięczamy że poczuliśmy się w chwili przyjazdu, jak wśród najlepszych przyjaciół oraz dar czasu wieczornych rozmów, podczas których zawiązaliśmy wspólnotę w naszych diecezjach i poza nimi.

Chwała Panu!
Magdalena i Grzegorz Wojdatowie
Para rejonowa, diecezja siedlecka


Świadectwo Eli i Marka Kukierów (Rejon św. Józefa, Archidiecezja Lubelska) z rekolekcji dla par rejonowych w Nałęczowie

Jesteśmy małżeństwem od 13 lat. Zostaliśmy obdarowani dwójką wspaniałych dzieci. Od 8 lat formujemy się w Domowym Kościele. Radosna i ofiarna służba wielu ludzi z tej Wspólnoty i otwartość na działanie Ducha Świętego sprawiła, że doświadczyliśmy autentycznego wzrostu naszej miłości małżeńskiej i rodzinnej.

W duchu wdzięczności za otrzymane dary, 1 września 2019 roku, z lekkim drżeniem serc przyjęliśmy posługę Pary Rejonowej DK w rejonie p.w. św. Józefa. W naszej obecnej sytuacji życiowej odczytujemy to wydarzenie jako słowo Pana Boga do nas „Jesteście mi potrzebni!”, a zarazem Jego przynaglenie do większego zaangażowania w życie Domowego Kościoła i wspólnoty Kościoła lokalnego.

Pomocą w czekającej nas służbie były rekolekcje dla Par Rejonowych Domowego Kościoła, które przeżyliśmy w Nałęczowie w dniach 20-22 września 2019 r., gdzie poznawaliśmy doświadczenie innych małżeństw w tej posłudze.

Przygotowaniom i przeżywaniu tego czasu towarzyszyło kilka zaskakujących dla nas zdarzeń. W lipcu, kiedy dowiedzieliśmy się o dacie naszych wrześniowych rekolekcji okazało się, że już pół roku wcześniej na ten sam wrześniowy weekend zgłosiliśmy nasze dzieci, ku ich wielkiej radości, na rekolekcje w Ognisku Miłości w Kaliszanach. Pan Bóg wiedział wcześniej i rozwiał nasze troski o opiekę nad nimi w tym czasie.

Kiedy dojechaliśmy do Ogniska okazało się, że obok jego serdecznych mieszkańców, nasze dzieci spotkały tam również swoich przyjaciół poznanych podczas minionych wakacji w Serpelicach. Pan Bóg wiedział wcześniej i zadbał o świetne towarzystwo dla naszych skarbów.

W Nałęczowie czekała na nas jeszcze jedna niespodzianka, ponieważ wśród uczestników rekolekcji byli także brat Eli z żoną, którzy, podobnie jak my, przyjęli posługę Pary Rejonowej w jednym z rejonów diecezji siedleckiej. Wzruszenie było tym większe, że to Oni byli jednymi z tych, którzy „pracowali nad nami” abyśmy w Domowym Kościele odnaleźli swoją małżeńską drogę do Zbawienia. Pan Bóg wiedział wcześniej i przyprowadził nas tam razem.

Wdzięczni Bogu i ludziom, ufamy. Pan Bóg zawsze wie wcześniej
Ela i Marek Kukierowie
Rejon św. Józefa, Archidiecezja Lubelska