W weekend od 14 do 16 lutego 2020 r. na Sławinku odbyła się druga w tym roku formacyjnym Oaza Modlitwy. Zapraszamy do przeczytania świadectwa z tego czasu:

„Tematem oazy modlitwy było nawrócenie ufności. Zapisując się na te rekolekcje zwróciłem uwagę nie tyle na temat, co na termin, który akurat mi odpowiadał. Jak się okazało, temat nie okazał się bez znaczenia.

Ufność to słowo, które rezonuje we mnie zawsze wtedy, gdy znajdę się w życiowej kropce, martwym punkcie. Wtedy Bóg uczy mnie tego zaufania, bo odtąd nie polegam już na sobie, lecz na nim. Doświadczam tego zwłaszcza w sytuacjach poczucia pustki, duchowej pustyni. Jak mówił ksiądz w trakcie konferencji – pojawia się czasem pokusa „zapchania” tej pustki czymkolwiek. I tu pojawia się miejsce dla ufności. Czy zaufam Bogu i wytrwam z Nim w tej pustce, czy może poszukam czegoś na własną rękę?

Czas OM był też dla mnie możliwością „odświeżenia” w sobie oazowego ducha, charyzmatu. W tym kontekście ważne były dla mnie takie punkty jak: konferencja o KWC ze wspaniałym świadectwem państwa Kowalczyków, spotkania w grupach, które umacniały moją wiarę, gdy widziałem ludzi często starszych ode mnie, którzy dzielą się swoim świadectwem z zapałem i radością, których czasem mi brakuje, czy też zwykle rozmowy z nowymi znajomymi przy posiłku bądź kawie jako możliwość poznania bliźniego.

Czas OM był wreszcie także czasem przemawiania Boga – nie tylko w umacniających świadectwach członków wspólnoty, ale przede wszystkim w Jego Słowie, które w czasie celebrowanej Liturgii czy Namiotu Spotkania okazywało się zawsze żywe i skuteczne.
Chwała Panu!”

Wojtek