Celebracja na jakiej uczestnicy i animatorzy grup po ONŻ I stopnia spotkali się 16 listopada 2019 r. stanowiła podsumowanie i zamknięcie II drogowskazu – Niepokalana.

Czytania prowadzące przez dzieje zbawienia – od stworzenia człowieka, aż do przyjścia powtórnego Chrystusa wskazywały na Maryję, Dziewicę i Matkę jako zawsze obecną w planie Boga. Ona zawsze stała przy boku Chrystusa, wskazywała na Niego i wypełniała wolę Bożą.

Postać oblubienicy i matki możemy zobaczyć już w Księdze Rodzaju. Jednak Ewa „matka wszystkich żyjących” sprzeniewierza się powołaniu i wpływa to na życie, los każdego człowieka. Tylko Nowa Ewa może przez posłuszeństwo odmienić bieg historii. Bóg nie pozostawia człowieka samemu sobie, daję nadzieję, zapowiada posłanie Mesjasza.

W życiu Maryi, w jej Fiat realizuje się odwieczny zamysł Boży, jest uległość i pełnienie woli Pana przynosi światu Zbawiciela – Jezusa Chrystusa.

Z Maryją możemy śpiewać wielką pieśń radości za odkupienia od śmierci; Magnificat to wielki wyraz wdzięczności wobec Stwórcy.

Przez Niewiastę przyszło Zbawienie dla świata; przez Nią przyjdzie całkowite Zwycięstwo dla Świata. Tylko postawa oddania się Bogu na wzór Niepokalanej może doprowadzić nas do zrozumienia i przyjęcia tajemnicy Kościoła – Oblubienicy, Kościoła – Matki.

Ona jako w pełni posłuszna, zjednoczona, bez egoizmu, grzechu i zwrócenia ku sobie pokazuje nam jaką drogą kroczyć, by móc poznać pełnię szczęścia i odczytać tajemnicę Kościoła.

Przyjmując drugi krok ku dojrzałości chrześcijańskiej pragniemy oddawać się Maryi i naśladować Ją.

Podczas celebracji najbardziej dotknęły mnie słowa księdza mówiące o tym, że Maryja jest wzorem dla nas wszystkich. Ona jako jedyna w pełni oddala się Jezusowi i właśnie w tym powinniśmy ją naśladować.Marta

tekst: Patrycja Ziarkiewicz