Niezmiernie cieszymy się, że nasza Archidiecezjalna Diakonia Życia stale powiększa się o nowe osoby, pragnące angażować się w inicjatywy związane z szeroko pojętym tematem ,,służby życiu”. Po raz kolejny spotkaliśmy się, aby wspólnie dzielić się tym, jak odkrywamy oraz jak chcemy realizować w naszym życiu zawołanie papieża Pawła VI ,, Oddajcie się w służbę życia!”

W części formacyjnej wspólnie pochyliliśmy się nad fragmentem o teologii ciała wg Jana Pawła II. Doszliśmy do wniosku, że ciągle za mało afirmujemy człowieka, poprzez jego ciało, ciągle świętości szukamy tylko w naszej sferze duchowej. A przecież Jezus – Bóg – Człowiek, nie utożsamił się jedynie z myślą i duchowością człowieka, ale stał się po prostu jednym z nas. Słowo stało się Ciałem. Wojtyła mówi nam wprost: ciało objawia osobę, wyraża więc podmiotowość człowieka. Jest to bardzo ważna prawda o człowieku, o każdym z nas, niby oczywista, ale zgodnie stwierdziliśmy, że ciągle na nowo trzeba ją sobie i innym wokół nas uświadamiać!

Dzięki zaangażowaniu nowych osób, które wstąpiły w szeregi naszej diakonii, oprócz kontynuacji dotychczasowych inicjatyw, mamy nadzieję podjąć nowe, m.in. związane ze szczególnym promowaniem dzieła Duchowej Adopcji we wszystkich kręgach naszej diecezji, opracowaniem materiałów ubogacających Szkoły Życia na OR I , dostępnych na naszej stronie www dla wszystkich zainteresowanych, opracowaniem bazy wiedzy n.t. miejsc gdzie wszyscy zainteresowani, zarówno młodzież, narzeczeni, jak i małżonkowie mogą udać się po wsparcie dotyczące zagadnień związanych z Naturalnym Planowaniem Rodziny. W planach mamy także konkurs w lubelskich szkołach związany z życiem, którego finał odbyłby się na Marszu Życia oraz opracowanie konspektów lekcji dla katechetów, poruszających temat ,,życia od poczęcia”.

Chwała Panu za te wszystkie inicjatywy i osoby, które chcą je podejmować i oddawać się na służbę życiu!

Kolejne spotkanie Diakonii Życia już 29 kwietnia 2020 r. (środa), godz. 18.00,  w Centrum Ruchu Światło Życie, ul. Skierki 12.  Serdecznie zapraszamy

Karolina i Paweł Garbacz
Odpowiedzialni za Diakonię Życia Archidiecezji Lubelskiej