Koniec kwietnia był czasem przeżywania w naszej archidiecezji Oazy Rekolekcyjnej Diakonii. Do Nałęczowa na 5 dni (26-30 kwietnia) zjechali przedstawiciele różnych gałęzi Ruchu, by przeżywać te niezwykłe rekolekcje, które wieńczą i dopełniają formację podstawową w oazie. „Zadaniem ORD jest ukazanie uczestnikom całościowej wizji i syntezy Ruchu Światło-Życie w celu wezwania ich do świadomej akceptacji programu Ruchu i oddania się w nim na służbę, stosownie do swoich możliwości.”(Ks. F. Blachnicki)

W ciągu tych niezwykle intensywnych dni, młodzież, dorośli i małżeństwa z Domowego Kościoła skupili się na odkryciu na nowo i pogłębieniu treści haseł: Światło-Życie, Nowy Człowiek, Nowa Wspólnota i Nowa Kultura, które są najbardziejpodstawowe dla zrozumienia charyzmatu naszej wspólnoty, który wzrastał w sercu założyciela – ks. Blachnickiego. Na wspólnej modlitwie, konferencjach, pracy w grupach, ale także wspólnej zabawie i rozmowach, każdy z uczestników mógł na nowo odkrywać dla siebie to, w czym wzrastał w czasie swojej formacji.

Wspólne spotkania, które miały miejsce w czasie ORD, dały możliwość lepszego poznania się wzajemnie tak młodzieży, jak Domowemu Kościołowi. Dzielenie się swoimi doświadczeniami bycia w Ruchu, już w trakcie rekolekcji pokazało, jak możemy jeszcze lepiej i pełniej przeżywać w naszej diecezji czy rejonach Dni Wspólnoty i swoją formację.

Dzielący się nie tylko wiedzą, ale także swoim doświadczeniem oazy, prowadzący rekolekcje ks. Aleksander Suchocki i Renata Gębala, zasiali w każdym ze słuchaczy choć ziarno pragnienia służby na rzecz Ruchu Światło-Życie w różnych wymiarach, toteż na koniec ORD, uczestnicy, którzy już wtedy gotowi byli podjąć taką decyzję, mogli złożyć na ręce moderatora diecezjalnego, ks. Jerzego Krawczyka, który towarzyszył im przez całe rekolekcje, deklarację chęci przystąpienia do Stowarzyszenia DIAKONIA. Są to pierwsze owoce Oazy.

Towarzyszącą uczestnikom radość, ale także trudy intensywności tego czasu, można zobaczyć w galerii – TUTAJ. 

Dziękujemy prowadzącym, a także diakonii wychowawczej, bez których te rekolekcje nie mogłyby się odbyć.

Uczestników zachęcamy do przesyłania swoich świadectw z ORD i dzielenia się swoim doświadczeniem Pana Boga i charyzmatu.