Rocznice i jubileusze dla ludzi wierzących są zawsze okazją
i wezwaniem do wdzięcznego wspominania wielkich dzieł Bożych,
a rozważanie wspólnej historii i tradycji
jest elementem bardzo istotnym w wychowaniu do wspólnoty.
ks. Franciszek Blachnicki

W ostatni weekend (2-4 grudnia) przeżywaliśmy Galę jubileuszową, otwierająca rok świętowania 50-lecia Ruchu Światło-Życie w Archidiecezji Lubelskiej. Nasze świętowanie było pełne radości, wzruszeń i wdzięczności za dzieło w którym trwamy i konkretnych ludzi stojących u początku oazy. Uświadomiliśmy sobie, że historia Ruchu jest dłuższa niż nasza w nim obecność i to jak wygląda dziś Ruch w diecezji jest efektem pracy, modlitwy i trudu wielu pokoleń.

Jak wspomniał w swoim wystąpieniu moderator diecezjalny ks. Jerzy Krawczyk, jego wielkim pragnieniem jest aby całoroczne świętowanie budowało całą wspólnotę Ruchu: dzieci, młodzież, dorosłych, seniorów, małżeństwa, rodziny, kapłanów, osoby konsekrowane, zwłaszcza panie z INMK.

Piątkowy wieczór wspomnień oraz nieszpory pozwoliły nam wejść w czas uwielbienia Boga, by po usłyszeniu wspaniałych historii móc oddać chwałę Panu za wielkie dzieła, których doświadczyliśmy poprzez Ruch Światło-Życie.


W sobotę przed południem młodzież po ONŻ I stopnia została włączona do deuterokatechumenatu, zaś o 12.00 uczestniczyliśmy w Eucharystii. Radością była obecność wielu moderatorów diecezjalnych oraz bpa Mieczysława Cisło, zawsze nam życzliwego.
Dzieło Ruchu to codzienne zaangażowanie i służba wielu ludzi. Podczas popołudnia wdzięczności w sobotę nastąpił czas, aby podziękować ustępującym odpowiedzialnym za diakonie specjalistyczne oraz przedstawić przejmujących tę odpowiedzialność. Zmiany nastąpiły w kilku diakoniach:

 1. Diakonia Oaz Rekolekcyjnych
  Janusz Krzych przekazał odpowiedzialność Jadwidze i Jerzemu Biegałom
 2. Diakonia Formacji Diakonii
  Patrycja Ziarkiewicz przekazała odpowiedzialność Agacie Kusiak
 3. Diakonia Modlitwy
  Ela i Tomek Bielawscy przekazali odpowiedzialność Eli i Witkowi Kowalczykom
 4. Diakonii Komunikowania Społecznego
  Paweł Kaniuk przekazał odpowiedzialność Paulinie i Andrzejowi Jaksimom
 5. Diakonia Życia
  Karolina i Paweł Garbacz przekazali odpowiedzialność Krystynie i Sławomirowi Piotrowskim.

Justyna i Dariusz Nowiccy zostali powołani do pełnienia funkcji Skarbników Diakonii Diecezjalnej.


Gala była także okazją do wyrażenia wdzięczności osobom, które włożyły szczególne zaangażowanie w działanie Ruchu w naszej diecezji. Z okazji jubileuszu zostały zaprojektowane specjalne statuetki „Kłosy oazy”. Kandydatów do przyznania statuetek, zgodnie z Regulaminem, zgłaszali członkowie Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Lubelskiej. Diecezjalna Diakonia Jedności uchwałą z dnia 15 listopada 2022 r. podjęła decyzję o przyznaniu dziesięciu statuetek z okazji rozpoczęcia obchodów Jubileuszu 50-lecia Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Lubelskiej, a laureatami zostali:
1. Ksiądz prałat Jan Zdzisław Ciżmiński
2. Elżbieta i Stefan Ogrodnik
3. Ksiądz Marek Maj
4. Bożena i Hubert Pietras
5. Ksiądz Janusz Lekan
6. Agnieszka Szymanowska
7. Marian Czajczyk
8. Małgorzata Klejszmit
9. Robert Derewenda
10. Arcybiskup Stanisław Budzik.


Swoją wdzięczność za działanie na rzecz Kościoła w Archidiecezji Lubleskiej, a w sposób szczególny w dziele Ruchu Światło–Życie podczas niedzielnej Eucharystii okazał abp Stanisław Budzik, wręczając medale „Lumen mundi” Bożenie Białopiotrowicz, Kazimierze Siczek i Monice Wiatrowskiej.


Dziękujemy za czas radosnego świętowania otwarcia roku jubileuszowego…