Dokładna lokalizacja opisywanego miejsca: Cmentarz na Majdanku, Lublin – Adres grobu: S8 Z18 rząd 2, numer 3i4.

Chcemy, aby to miejsce pełniło kilka funkcji. Przede wszystkim pomnika pamięci o wszystkich dzieciach utraconych, bez względu na wiek i okoliczności ich śmierci. Mamy nadzieję, że każdy rodzic, który nie ma grobu swojego dziecka lub ma go gdzieś daleko, poza Lublinem, będzie mógł w tym miejscu zapalić znicz, pomodlić się i pobyć w bliskości ze swoim dzieckiem. Chcemy też, aby pełnił on funkcję katechetyczną dla wszystkich odwiedzających cmentarz.

Jest to inicjatywa społeczna, szukamy więc darczyńców oraz sponsorów, którzy chcieliby wesprzeć budowę takiego miejsca w Lublinie. Koszt budowy szacowany jest na 100.000 złotych.

JAK WESPRZEĆ?

-modlitwą o realizację tego dzieła,

-poprzez udostępnianie informacji o budowie pomnika wszystkim, którzy mogliby w jakiś sposób pomóc,

poprzez wpłaty online

-poprzez wpłaty na konto:

Diakonia Ruchu Światło- Życie Archidiecezji Lubelskiej

Nr konta: 17 1240 1503 1111 0010 7046 2321

dopisek ,,pomnik dziecka utraconego”

autor projektu: Magdalena Widelska
Rzeźba zostanie wykonana z bloku piaskowca o wymiarach 180x110x60 o ciepłym odcieniu

Przesłanie pomnika:

Rzeźba w swojej koncepcji zbliżona jest do przedstawień sepkularnych. Przedstawia pochylonego Jezusa z wyciągniętą prawą dłonią w stronę kroczącego do niego dziecka, jakby chciał je przyjąć w swoje ramiona. Postać dziecka ukazana tyłem znajduje się w części centralnej przedstawienia. Dziecko zmierza ku zbawicielowi pewnie, z wysoko uniesionymi rączkami. Po prawej stronie znajduje się przedstawienie rodziców. Matka nie mogąc się pogodzić ze stratą dziecka wyciąga ku niemu swoją dłoń , a ojciec ogarnia ją ramieniem. Jezus ma położoną lewą dłoń na głowie mężczyzny. Ten gest ma wyrażać, że rodzice po stracie dziecka nie są sami ze swym bólem i że utracone przez nich dziecko, nie zmierza w nicość tylko w stronę kochającego Boga.

Przed tą sceną chcemy umieścić małą ławeczkę tak by można było na niej usiąść, pozostawić za sobą świat i zanurzyć się w tajemnicy straty dziecka, w tajemnicy cierpienia i sensu naszego życia.

Pomnik będzie się składał z trzech części: cokołu pod przedstawienie rzeźbiarskie, części nagrobnej ze zdejmowaną płytą nad częścią grzebalną, usytuowaną równolegle do traktu i siedziska. Będą one wykonane z granitu polerowanego, który będzie pięknie kontrastował z ciepłą, matową rzeźbą z piaskowca. Miejsce wokół pomnika będzie wyłożone kostką granitową.

Relacja z postępów prac

Etap 1- zakup miejsca, postawienie krzyża- ZREALIZOWANY

Etap 2- Projekt pomnika- ZREALIZOWANY

Etap 3– budowa pomnika- TRWA ZBIÓRKA

Wszelkie informacje o innych formach wsparcia, jakie mogą uzyskać rodzice po stracie w Lublinie, na stronach:

www.rodzicepostracie.lublin.pl

www.facebook.com/RodziceDzieciUtraconych

Dziękujemy za okazaną pomoc!

Karolina i Paweł  Garbacz
Diakonia Życia Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Lubelskiej