Apel ws. deprawacji w szkołach

Rozpoczął się nowy rok szkolny 2019/2020.

Uczniowie rozpoczynają swoje zmagania, a rodzice i nauczyciele niepokoją się promowaniem i wprowadzaniem do szkół tzw. Karty LGBT. Kościół nie używa nazwy LGBT, ponieważ w niej samej zawarte jest zakwestionowanie chrześcijańskiej wizji człowieka.

Skorzystajmy z prawa rodziców do współdecydowania o kształcie polskiej edukacji.

Szczególnie mocno zachęcamy rodziców dzieci uczęszczających do szkół, aby zgłaszali się do „Trójek klasowych”, a następnie wchodzili w skład Rady Rodziców. Tylko ona może zablokować niepożądane treści i zajęcia w ramach realizacji szkolnego Programy Wychowawczo-Profilaktycznego i w ogóle na terenie szkoły.

Nawiązując do Apelu Komisji Wychowania Katolickiego KEP , tj. „Rodzicielskiego  Oświadczenia Wychowawczego” stanowczo sprzeciwiajmy się wszelkim próbom deprawacji polskich dzieci.

Rodzic i nauczyciel wobec gwałtownych przemian

W imieniu Diecezjalnej Diakonii Społecznej
Małgorzata Wisłocka-Czachór